"proponent" translation into Polish

EN

"proponent" in Polish

EN proponent
volume_up
{noun}

Synonyms (English) for "proponent":

proponent

Context sentences for "proponent" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOur Parliament was and is the strong proponent of strong EU foreign policy.
Nasz Parlament był i nadal jest stanowczym rzecznikiem silnej polityki zagranicznej UE.
EnglishI am a committed proponent of net neutrality.
Jestem zagorzałą zwolenniczką neutralności sieci.
EnglishEurope must not stand with Al Gore as a proponent of the idea of global warming at the cost of its own businesses.
Europa nie może stać się propagatorem tezy o globalnym ociepleniu razem z Alem Gorem kosztem własnych przedsiębiorstw.
EnglishI am a strong proponent of FTAs.
Jestem gorącym zwolennikiem umów o wolnym handlu.
EnglishCurrently Hu Jia is under house arrest in China because there are a sufficient number of people there who believe that he is a proponent of their ideas.
Obecnie pan Hu Jia znajduje się w areszcie domowym w Chinach, ponieważ istnieje wystarczająca liczba osób, które uważają go za zwolennika ich idei.
EnglishFor two decades, as a member of the European People's Party, he was also a keen proponent of expansion of the EU to include the countries of Eastern Europe.
Przez dwie dekady, zasiadając w grupie Europejskiej Partii Ludowej, był także wielkim promotorem rozszerzenia Unii Europejskiej o państwa Europy Środkowej.
EnglishRomania has been and will be the main proponent of the Republic of Moldova's future integration into Europe and I expect the Moldovan authorities to take specific action in this direction.
Rumunia jest i będzie głównym rzecznikiem przyszłej integracji Republiki Mołdawii z Europą i liczę na to, że władze mołdawskie przyjmą taki kierunek działania.