"proportional representation" translation into Polish

EN

"proportional representation" in Polish

See the example sentences for the use of "proportional representation" in context.

Similar translations for "proportional representation" in Polish

proportional adjective
representation noun
to represent verb

Context sentences for "proportional representation" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNorthern Ireland also uses the system of proportional representation for European elections.
Irlandia Północna stosuje system ordynacji proporcjonalnej także w wyborach europejskich.
EnglishThen there is the whole question of the proportional representation or an individual representation system there.
Pozostaje też kwestia tamtejszego systemu proporcjonalnej lub indywidualnej reprezentacji.
EnglishConsequently, the programme of the Czech Presidency attempts a proportional representation of the requirements of new Member States.
Z tego względu program prezydencji czeskiej jest próbą proporcjonalnego uwzględnienia wymagań nowych państw członkowskich.
EnglishSince the founding of the Irish State, it has been demonstrated that the proportional representation system is a fair and equal system.
Od chwili powstania państwa irlandzkiego udowodniono, że system ordynacji proporcjonalnej jest systemem uczciwym i zapewniającym równowagę.
EnglishFrom the earliest days of its activity, we must ensure professional and also proportional representation of Member States' diplomatic corps in this Service.
Od samego początku jej działalności musimy zapewnić zawodową i proporcjonalną reprezentację korpusów dyplomatycznych państw członkowskich.
EnglishThe 460 members of the lower house of parliament (the Sejm) and the 100 members of the senate, are directly elected by a system of proportional representation to serve four-year terms.
Organami władzy ustawodawczej są sejm i senat, których członkowie – 460 posłów i 100 senatorów – wybierani są na czteroletnią kadencję w systemie proporcjonalnym.
EnglishHowever, irrespective of the background of the staff and their route into the service, the principle of proportional representation of all the citizens of the Member States should be adopted.
Niezależnie od źródła pochodzenia i od drogi urzędników należy jednak przyjąć zasadę proporcjonalnego reprezentowania wszystkich obywateli państw członkowskich.

Other dictionary words

English
  • proportional representation

Even more translations in the Arabic-English dictionary by bab.la.