"proportionate way" translation into Polish

EN

"proportionate way" in Polish

See the example sentences for the use of "proportionate way" in context.

Similar translations for "proportionate way" in Polish

to proportionate verb
proportion noun
way noun

Context sentences for "proportionate way" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe report upholds the 'polluter pays' principle and it does so in a proportionate way.
W sprawozdaniu tym utrzymano w proporcjonalny sposób zasadę "zanieczyszczający płaci”.
EnglishThis should be done in a proportionate way.
Trzeba to zrobić w sposób proporcjonalny.
EnglishIn many specific cases, the Arrest Warrant is not applied in a proportionate way, as we can see in the reports now available to us.
Istnieją doniesienia, że w wielu przypadkach nakaz aresztowania nie jest stosowany zgodnie z zasadą proporcjonalności.
EnglishCertainly we must ask the Chinese authorities to deal with these events in compliance with respect for human rights in a civilised, transparent and proportionate way.
Z pewnością musimy domagać się od władz chińskich, aby uporały się z tymi wydarzeniami, przestrzegając praw człowieka w cywilizowany, przejrzysty i proporcjonalny sposób.

Other dictionary words

English
  • proportionate way

Search for more words in the Arabic-English dictionary.