"to provoke" translation into Polish

EN

"to provoke" in Polish

EN to provoke
volume_up
[provoked|provoked] {verb}

to provoke (also: to fasten, to hook, to poke)
to provoke (also: to accost, to catch, to clip, to fasten)
volume_up
zaczepiać {ipf. v.}
to provoke
The peoples of Europe are being provoked by this proposed invitation to the European Parliament to play a major part in the promotion and intensive use of EU symbols.
Narody Europy są rozdrażnione tym proponowanym zaproszeniem Parlamentu Europejskiego do odgrywania głównej roli w propagowaniu symboli UE i ich powszechnym używaniu.

Context sentences for "to provoke" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAny other activities on various boards will always provoke questions and doubts.
Wszelka inna działalność w różnych radach zawsze będzie budziła pytania i wątpliwości.
EnglishHowever, we have not been taught a fundamental obligation: not to provoke terrorism.
Nie wpojono w nas jednak podstawowej powinności: nie prowokować terroryzmu.
EnglishWe are there to inspire, to provoke, to mobilize, to bring hope to our people.
Inspirujemy, prowokujemy, mobilizujemy i przynosimy nadzieję Irańczykom.
EnglishFurthermore, wars against Muslim countries only provoke terrorist outrages.
Ponadto wojny z krajami muzułmańskimi powodują jedynie furię terrorystów.
EnglishThe words of the former ombudsman did not provoke the slightest political or media debate.
Te słowa byłego rzecznika nie wywołały najmniejszej debaty politycznej czy medialnej.
Englishsaith Jehovah; [do they] not [provoke] themselves, to the confusion of their own faces?
mówi Pan; izali to nie raczej przeciwko nim, ku pohańbieniu twarzy ich?
English(SK) I would like to warn you that representatives of Hungary are attempting to provoke Slovakia.
(SK) Pragnę państwa ostrzec, iż przedstawiciele Węgier usiłują prowokować Słowację.
Englishif by any means I may provoke to jealousy [them that are] my flesh, and may save some of them.
Azażbym jako ku zawiści pobudził ciało moje i zbawiłbym niektóre z nich.
EnglishThe pluralism and freedom of the media continue to provoke concern in various Member States.
Kwestie pluralizmu i wolności mediów nadal budzą troskę w różnych państwach członkowskich.
EnglishIt is not therefore subject to intense pressures that might provoke various kinds of criminal action.
A więc nie ma tych największych napięć, które mogą wywoływać różne zbrodnicze czyny.
EnglishIt will provoke intense covetous discussion, as it is difficult to explain the context to citizens.
Wywoła to intensywne, żarliwe dyskusje, ponieważ trudno jest wytłumaczyć kontekst obywatelom.
EnglishYou have to know that the lack of daylight can provoke some problem of energy, or problem of libido.
Musicie wiedzieć, że brak światła dziennego może prowadzić do problemów z energią, lub libido.
EnglishThere are uniformed vigilante patrols in a number of European States who provoke the Roma people.
W wielu europejskich państwach można spotkać umundurowane patrole strażników, które prowokują Romów.
EnglishIn doing this, we do not seek to provoke or antagonise China.
Czyniąc to, nie zamierzamy prowokować czy antagonizować Chin.
EnglishI think that this is a rather vague concept, one that can provoke reactions not appropriate to the situation.
Moim zdaniem jest to pojęcie niejasne, które może wywoływać reakcje nieadekwatne do sytuacji.
Englisha people that provoke me to my face continually, sacrificing in gardens, and burning incense upon bricks;
Do ludu, który mię jawnie wzrusza do gniewu, ustawicznie ofiarując w ogrodach, a kadząc na cegłach;
EnglishI hope that it will some day provoke a wider debate on EU affairs than has been the case today.
Mam nadzieję, że pewnego dnia sprowokuje ona debatę na temat spraw europejskich szerszą, niż ma to miejsce dzisiaj.
EnglishThe tents of robbers prosper, And they that provoke God are secure; Into whose hand God bringeth [abundantly].
Spokojne i bezpieczne są namioty zbójców tych, którzy draźnią Boga, którym Bóg daje w ręce dobre rzeczy.
EnglishInasmuch as it is provoked by those who provoke and make use of it, terrorism will kill.
Terroryzm będzie zabijał z taką siłą, z jaką będzie prowokowany przez tych, którzy do niego nawołują i go wykorzystują do swoich celów.
EnglishFinally, the third is there to provoke discussion.
Trzecia z nich ma skłonić państwa do dyskusji.