"pugh" translation into Polish

EN

"pugh" in Polish

volume_up
pugh {interj.}
PL

EN pugh
volume_up
{interjection}

pugh (also: pish, pshaw, poof)
volume_up
phi {interj.}

Context sentences for "pugh" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSubjects with severe hepatic impairment (Child-Pugh class C) were not evaluated.
Nie badano pacjentek z ciężkimi zaburzeniami wątroby (grupa C według skali Child- Pugh).
EnglishThere is no experience in subjects with Child-Pugh scores above 9.
Nie ma danych dotyczących pacjentów z grupy powyżej 9 punktów w skali Child- Pugh.
EnglishPatients with severe (Child-Pugh Class C) hepatic impairment.
Pacjenci z ciężkimi (Klasa C wg skali Child- Pugh) zaburzeniami czynności wątroby.
EnglishSevere hepatic dysfunction (serum albumin < 25 g/ l or Child-Pugh score ≥ 10).
Ciężka niewydolność wątroby (albumina w surowicy < 25 g/ l lub ≥ 10 punktów wg skali Child i Pugh).
EnglishVFEND has not been studied in patients with severe chronic hepatic cirrhosis (Child-Pugh C).
Nie badano preparatu Vfend u pacjentów z ciężką przewlekłą marskością wątroby (Child- Pugh C).
EnglishFor adults with severe hepatic impairment (Child-Pugh score:
Dorośli z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby (punktacja Child- Pugh:
EnglishSevere hepatic dysfunction (serum albumin < 25 g/ l or Child-Pugh score ≥ 10).
Ciężkie zaburzenie czynności wątroby (stężenie albumin w surowicy < 25 g/ l lub > 10 w skali Child - Pugh).
EnglishPatients with moderate or severe (Child-Pugh B or C) hepatic impairment.
Pacjenci z umiarkowanym lub ciężkim zaburzeniem czynności wątroby (klasa B lub C w skali Child - Pugh).
EnglishNo studies have been conducted in patients with severe hepatic impairment (Child- Pugh Class C).
Nie przeprowadzono badań wśród pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (klasa C wg Childa- Pugha).
EnglishNo pharmacokinetic data are available for patients with severe hepatic cirrhosis (Child-Pugh C).
Nie ma danych farmakokinetycznych dotyczących pacjentów z ciężką marskością wątroby (Child - PughC).
EnglishThere are no data for patients with Child-Pugh C (severe) hepatic impairment.
Nie ma danych dotyczących chorych z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (stopień C wg klasyfikacji Child- Pugh).
English11-fold in AUC) in patients with chronic alcoholic liver disease (Childs-Pugh B).
Dawki należy ustalać indywidualnie, a zmiany dawki należy dokonywać co 4 tygodnie, do osiągnięcia dawki 40 mg na dobę.
EnglishInitiation of ViraferonPeg is contraindicated in HCV/HIV patients with cirrhosis and a Child-Pugh
jednocześnie zakażonych wirusem HCV i HIV z marskością wątroby i liczbą ≥ 6 punktów wg skali Child- Pugh.
EnglishNo data are available in patients with severe hepatic impairment (Child-Pugh class C).
Nie ma dostępnych danych dotyczących pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (klasa C wg klasyfikacji Child- Pugh).
EnglishPatients with severe hepatic disease (Child-Pugh > 9).
Pacjenci z ciężką chorobą wątroby (> 9 wg skali Child- Pugh).
EnglishSevere hepatic impairment (Child Pugh class C).
Ciężka niewydolność wątroby (stopnia C w klasyfikacji Child- Pugh).
EnglishAnd I think, "I'm sitting next to Lewis Pugh." (Laughter) This man has swum around the North Pole, what more evidence do you want?
(Śmiech) Ten człowiek opłynął biegun północny. ~~~ Jakiego innego dowodu chcecie?
EnglishInitial dose adjustments are not required in patients with hepatic impairment (Child-Pugh class A and B).
U pacjentów z niewydolnością wątroby (wg Child- Pugh klasa A i B) nie ma potrzeby modyfikowania dawki początkowej.
Englishsevere hepatic impairment (Child-Pugh C),
ciężkimi zaburzeniami czynności watroby (Child Pugh C),
Englishsevere hepatic impairment (Child-Pugh C),
ciężka niewydolność wątroby (C w skali Child- Pugh),

Other dictionary words