"pull-down" translation into Polish

EN

"pull-down" in Polish

EN pull-down
volume_up
{adjective}

1. IT

pull-down
volume_up
rozwijany {adj. m} (menu)

Similar translations for "pull-down" in Polish

pull noun
to pull verb
down noun
down adjective
down adverb
to down verb

Context sentences for "pull-down" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishGently pull down the lower eyelid until there is a small pocket.
Delikatnie odciągnąć dolną powiekę, aż do utworzenia niewielkiej kieszonki.
EnglishWith the other hand, slowly pull the syringe plunger down to slightly past the 1 ml mark.
Drugą ręką powoli odciągać tłok strzykawki do dołu, do momentu, aż nieco przekroczy poziom 1 ml.
EnglishNow, as we pull down here, we still have a whole set of creatures living on the surface of the planet.
Przybliżając kamerę, widzimy mnóstwo istot żyjących na powierzchni planety.
EnglishIn areas where there is already broad-based regulation, it cannot pull down higher standards.
W obszarach, w których są już obszerne rozporządzenia, nie może on obniżyć wysokich standardów.
EnglishSlowly pull the plunger down to the dosage marking on the syringe that matches your dose.
Powoli pociągnąć tłok do dawki zaznaczonej na strzykawce, która określa zaleconą dla pacjenta dawkę.
EnglishWith the other hand, slowly pull the syringe plunger down to slightly past the 1 ml mark.
Drugą ręką powoli odciągać tłok strzykawki do dołu, do momentu, aż delikatnie przekroczy poziom 1 ml.
EnglishD Hold the syringe with the water vial upside down and pull the plunger to draw the water into the syringe.
D Trzymając fiolkę do góry dnem, odciągnąć tłok i nabrać całą objętość wody do strzykawki.
English(Laughter) He can't spin a web anytime; he's got to pull his pants down first.
(Śmiech) Najpierw muszą zdjąć gatki.
EnglishPull down your eyelid with a clean finger, until there is a ‘ pocket’ between the eyelid and your eye.
Czystym palcem odciągnąć powiekę ku dołowi tak, by między gałką oczną a powieką utworzyła się „ kieszonka ”.
EnglishHold the syringe with the vial upside down and pull the plunger to draw all the solution into the syringe.
Trzymając strzykawkę z fiolką do góry dnem, odciągnąć tłok, aby nabrać całą objętość roztworu do strzykawki.
EnglishI put reverse thrust and I try and pull gently down.
Wrzucam wsteczny i próbuję powoli zejść niżej.
EnglishPull the syringe plunger down to the 1-ml mark.
Odciągnąć w dół tłok strzykawki do poziomu 1 ml.
EnglishWith the other hand, slowly pull the syringe plunger down to withdraw the full contents of the vial (1 ml).
Drugą ręką powoli odciągać tłok strzykawki do dołu, do momentu aż cała zawartość fiolki znajdzie się w strzykawce (1 ml).
EnglishWith the other hand, slowly pull the syringe plunger down to withdraw the full contents of the vial (1 ml).
Drugą ręką powoli odciągać tłok strzykawki do dołu, do momentu, aż w strzykawce znajdzie się cała zawartość fiolki (1ml) (Rys.
EnglishAnd he said, This will I do: I will pull down my barns, and build greater; and there will I bestow all my grain and my goods.
I rzekł: To uczynię: Rozwalę gumna moje, a większe pobuduję i zgromadzę tam wszystkie urodzaje moje i dobra moje;
EnglishFor I will set mine eyes upon them for good, and I will bring them again to this land: and I will build them, and not pull them down; and I will plant them, and not pluck them up.
I obrócę oko moje na nich ku dobremu, i przywiodę ich do tej ziemi, gdzie ich pobuduję, a nie skażę, i wszczepię ich, a nie wykorzenię.
EnglishCommentator Two: And what he's going to do as he approaches the ground is pull down on those toggles to flare, slow himself down just a little bit, and then come in for a nice landing.
Komentator 2: Przy lądowaniu zwolni spadochron hamujący, Komentator 2: Przy lądowaniu zwolni spadochron hamujący, trochę zwolni i podejdzie do lądowania.
EnglishIf ye will still abide in this land, then will I build you, and not pull you down, and I will plant you, and not pluck you up; for I repent me of the evil that I have done unto you.
Jeźli się nawrócicie, i zostaniecie w tej ziemi, zaiste pobuduję was, a nie zepsuję, i wszczepię was, a nie wykorzenię; bo mi żal tego złego, którem wam uczynił.