EN pull-through
volume_up
{noun}

1. military

pull-through

Similar translations for "pull-through" in Polish

pull noun
to pull verb
through adjective
through adverb
through preposition

Context sentences for "pull-through" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou can pull through, we have pulled through, but it's dangerous.
Można przez to przejść, nam się udało, ale jest to niebezpieczne.
EnglishWell, we did pull through on this planet.
Cóż, nam na tej planecie się udało.
EnglishSome of them will pull through.
EnglishA kindergarten teacher I know, her son donated all of his toys to her, and when he did, she had to go through and pull out all the little plastic guns.
Syn znajomej przedszkolanki przekazał jej wszystkie zabawki, które ona przebrała i wyciągnęła wszystkie plastikowe bronie.
Englishto pull through
Englishto pull through
EnglishThe economies of these countries will now have to be under the whip and grow like crazy on a consistent basis for many years in order to pull through.
Gospodarki tych krajów będą teraz musiały poddać się dyscyplinie i konsekwentnie utrzymywać zawrotne tempo wzrostu przez wiele lat, by wyjść z kryzysu.
EnglishWe then pull the piles up through the dune and we're able to create almost any conceivable shape inside of the sand with the sand acting as a mold as we go up.
A potem wyciągamy te kolumny z wydmy i możemy stworzyć niemal dowolne kształty wewnątrz wydmy, gdyż piasek działa jak forma, gdy posuwamy się ku górze.
EnglishWe must trust our entrepreneurs, those who make the economy work; we can pull through this crisis only if we join together and help each other.
Musimy zaufać naszym przedsiębiorcom, tym, którzy wprawiają w ruch naszą gospodarkę. Możemy wyjść z tego kryzysu tylko wówczas, gdy zjednoczymy się i będziemy sobie wzajemnie pomagać.