"purchase" translation into Polish

EN

"purchase" in Polish

EN purchase
volume_up
{noun}

purchase (also: acquisition, taking, taking over)
Purchase of new software for the operation of the Agency
Zakup nowego oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji
It also covers purchase, rental and maintenance of plants.
Środki przeznaczone są na także zakup, wynajem i pielęgnację roślin.
Purchase of new software for specified projects
Zakup nowego oprogramowania dla określonych projektów
purchase (also: acquisition, taking, taking over, buy)
Conversion Rate is the percentage of visits that results in a purchase.
Współczynnik konwersji to procent odwiedzin, które zakończyły się kupnem.
In the long term, people who got the free bed nets, one year later, were offered the option to purchase a bed net at two dollars.
Na dłuższą metę, właścicielom darmowych moskitier po roku proponowano kupno kolejnej za 2 dolary.
Only once this purchase had been completed did we find out that there was asbestos in around 50 rooms in this building.
Dopiero już po sfinalizowaniu transakcji kupna odkryliśmy, że w około 50 pomieszczeniach w tym budynku jest azbest.
purchase (also: buying up)
purchase (also: acquisition)

Synonyms (English) for "purchase":

purchase

Context sentences for "purchase" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThen, you paste that code snippet in the HTML for the "Thank you for your purchase!"
Następnie wklejasz go w kodzie HTML strony z podziękowaniem za dokonanie zakupu.
EnglishMisleading the consumer at the time of purchase must also be prevented at all costs.
Należy za wszelką cenę zapobiec wprowadzeniu konsumenta w błąd w momencie zakupu.
EnglishI would not like to see this benefit for SMEs have an impact on purchase prices.
Nie chciałbym jednak, żeby ta sytuacja korzystna dla MŚP odbiła się na cenach zakupu.
EnglishIn each case, proper legal procedures were followed at the time of the purchase.
W każdym przypadku przy zakupie zastosowano odpowiednie procedury prawne.
EnglishAs a result, for financial reasons, the consumer prefers to purchase the fake goods.
To z kolei sprawia, że konsument, ze względów ekonomicznych, preferuje te pierwsze.
EnglishWe need to be better informed about the origin marking of the products we purchase.
Musimy być lepiej poinformowani na temat oznaczania pochodzenia kupowanych produktów.
EnglishAnd they're looking for ways to extract value out of every purchase that they make.
I patrzą na każdą możliwość wydobycia wartości z każdej zakupionej rzeczy.
EnglishVisits to Purchase: How many visits does it take for visitors to purchase?
Odwiedziny przed zakupem: liczba odwiedzin witryny przez użytkownika przed zakupem.
EnglishLiberalisation does allow some consumers to purchase these goods more cheaply.
Dzięki liberalizacji niektórzy konsumenci mogą kupować te towary taniej.
EnglishBy default, your storage purchase is set to auto-renew at the end of the year.
Domyślnie kupiona przez Ciebie przestrzeń zostanie automatycznie odnowiona pod koniec roku.
EnglishInvoices used as proof of purchase should clearly state the VAT number of the car dealer.
Faktury użyte jako dowód zakupu powinny wyraźnie podawać numer VAT dilera.
EnglishConversion Rate is the percentage of visits that results in a purchase.
Współczynnik konwersji to procent odwiedzin, które zakończyły się kupnem.
EnglishThis refund must include any shipping charges you paid when you made your purchase.
Zwrotowi podlegają również koszty przesyłki, które musiałeś ponieść przy składaniu zamówienia.
EnglishIt urged the Commission to act swiftly and prohibit selling below purchase price.
Wezwał Komisję do szybkiego podjęcia działań i ustanowienia zakazu sprzedaży poniżej ceny zakupu.
EnglishNow we did purchase a vaccine, you've probably all heard about it, made by Sanofi-Aventis.
Zakupiliśmy szczepionkę, pewnie o niej słyszeliście, wyprodukowaną przez Sanofi-Aventis.
EnglishIf we find that an unauthorized purchase was made, we'll make sure you aren't charged for it.
Jeśli stwierdzimy dokonanie nieautoryzowanego zakupu, nie poniesiesz żadnych kosztów.
EnglishIn other words, at point of purchase, we might be able to make a compassionate choice.
Innymi słowy, być może w momencie kupowania będziemy w stanie dokonać odpowiedzialnego wyboru.
EnglishYou can use your existing Google Checkout account to purchase digital and virtual goods.
Możesz użyć dotychczasowego konta Google Checkout do zakupu cyfrowych i wirtualnych towarów.
EnglishOne is: If people must pay for a bed net, are they going to purchase them?
1. ~~~ Jeśli ludzie będą musieli zapłacić to czy ją kupią? ~~~ 2.
EnglishIn addition, 20% of those visitors also make a purchase, for which your CPA is $10.
Poza tym 20% z tych odwiedzających dokonuje również zakupu. ~~~ W tym przypadku CPA wynosi 40 PLN.