"quasi" translation into Polish

EN

"quasi" in Polish

PL
PL

"quasi" in English

EN quasi
volume_up
{adverb}

quasi (also: about, almost, nearly, virtually)
volume_up
prawie {adv.}
Diplomats in Rangoon even go so far these days as to say: 'Burma has become a quasi-Chinese province'.
Dyplomaci w Rangoon w tych dniach posuwają się do mówienia, iż: "Birma stała się prawie chińską prowincją”.
quasi (also: about, almost, fairly, nearly)
volume_up
niemal {adv.}

Context sentences for "quasi" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe are confronted by a new quasi-religion, namely the so-called greenhouse effect.
Mamy do czynienia z nową religią - ta religia to tzw. efekt cieplarniany.
EnglishWe also deplore the quasi-systematic recourse to the EDF to fund new initiatives such as the Alliance.
Ubolewamy również nad nieomal systematycznym odwoływaniem się do Europejskiego Funduszu Rozwoju w celu finansowania nowych inicjatyw, takich jak sojusz.
EnglishThe Council has not formally specified the position of each Member State, although the Council opinions are supported by quasi-unanimity.
Rada nie wyszczególniła w sposób formalny stanowisk poszczególnych państw członkowskich, chociaż opinie Rady mają oparcie w rzekomej jednogłośności.
EnglishEin quasi-maoistisches Lehrstück" (i.e.
Przeniósł wtedy na scenę „Oresteję” Ajschylosa oraz adaptację filmu Haruna Farockiego „Die Schöpfer der Einkaufswelten” („Twórcy świata zakupów”).
EnglishWe investigate all kinds of scientific and quasi-scientific controversies, but it turns out we don't have to worry about any of this because the world's going to end in 2012.
Zbadaliśmy wszelkiego rodzaju naukowe i pseudonaukowe kontrowersje. ~~~ Lecz okazało się, że nie ma się o co martwić, ponieważ świat i tak skończy się w 2012 roku.
EnglishThe cosmetics market is full of fanciful promises and quasi-scientific mumbo-jumbo, where the copywriter's verbal flamboyance is the only yardstick in testing the product's efficacy.
Na rynku kosmetycznym pełno jest nierealnych obietnic i pseudonaukowego bełkotu, przy czym jedyną miarą skuteczności produktu jest fantazja autora tekstu reklamowego.