"race" translation into Polish

EN

"race" in Polish

PL

"race" in English

EN

EN race
volume_up
{noun}

race (also: run)
The Chinese are absolutely winning this race to the new Moon, by the way.
A propos, Chińczycy zdecydowanie wygrywają ten wyścig na nowy księżyc.
You are right when you state that the nuclear arms race must be stopped.
Ma pan rację stwierdzając, że należy zatrzymać wyścig zbrojeń jądrowych.
The watchword has been given: an arms race and the militarisation of international relations.
Padło więc hasło przewodnie: wyścig zbrojeń i militaryzacja stosunków międzynarodowych.
race (also: breed, strain)
Race There are no significant race-related differences in telbivudine pharmacokinetics.
Rasa Brak istotnych różnic w farmakokinetyce telbiwudyny związanych z rasą pacjentów.
Race The effect of race on metabolism of sodium oxybate has not been evaluated.
Rasa Wpływ rasy na metabolizm hydroksymaślanu sodu nie został oceniony.
ho Race - Pharmacokinetic differences due to race have not been studied prospectively.
Rasa - Nie przeprowadzono prospektywnych badań dotyczących różnic farmakokinetycznych u oz

Synonyms (English) for "race":

race

Synonyms (Polish) for "race":

race
raca

Context sentences for "race" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPhyllis Lee gave me my interview, and she asked me, "How would you define race?"
Podczas rozmowy wstępnej Dr Phyllis Lee spytała mnie: "Jak zdefiniowałabyś rasę?"
EnglishYou pick it up, you put the damn thing back on, and finish the goddamn race!"
Podniesiesz ją, zaczepisz to cholerstwo z powrotem... i dobiegniesz do mety!"
EnglishThe two brothers one day decided to go on a race, three times around the world.
Pewnego razu dwaj bracia postanowili się ścigać - trzy razy dookoła świata.
EnglishThis brings me to the last of the big questions: the future of the human race.
Co sprowadza mnie do ostatniego z wielkich pytań: Jaka jest przyszłość rasy ludzkiej?
EnglishI'll talk first as an astronomer, and then as a worried member of the human race.
Najpierw wypowiem się jako astronom, a potem jako zaniepokojony człowiek.
EnglishThe Icelandic volcano has once again shown the human race the true power of nature.
Islandzki wulkan po raz kolejny pokazał gatunkowi ludzkiemu prawdziwą potęgę przyrody.
EnglishI am absolutely astonished about the financing - it is a numbers race.
Jestem niezwykle zdumiony kwestią finansowania - to przerzucanie się liczbami.
EnglishBiodiversity is the very core of our survival on this planet as a human race.
Różnorodność biologiczna to filar naszego przetrwania jako rasy ludzkiej na tej planecie.
EnglishHere's a great article about an important election race that's happening.
Oto świetny artykuł na ważny temat walki wyborczej, która ma teraz miejsce.
EnglishThere is a risk that we will see a race towards the lowest level of consumer rights.
Istnieje ryzyko, że spowoduje to spadek ochrony praw konsumenta do najniższych poziomów.
EnglishYou have experienced at first hand the arms race during the Cold War.
W bezpośredni sposób doświadczyła pani w okresie zimnej wojny wyścigu zbrojeń.
EnglishIndeed, the Roma would be covered under discrimination based on ethnicity and race.
Tak naprawdę kwestia Romów wejdzie w zakres dyskryminacji ze względu na narodowość i rasę.
EnglishYes, we need to halt the race towards insecurity and greater inequality.
Tak, musimy zatrzymać pęd w kierunku niepewności i zwiększonej nierówności.
EnglishKnow ye not that they that run in a race run all, but one receiveth the prize?
Azaż nie wiecie, iż ci, którzy w zawód bieżą, wszyscyć więc bieżą, lecz jeden zakład bierze?
EnglishThe Chinese have a very, very different conception of race to most other countries.
Otóż, Chińczycy mają zupełnie inne pojęcie rasy niż większość państw.
EnglishIt reaffirms important steps to outlaw discrimination on the grounds of gender, race and colour.
Karta zakazuje wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę czy kolor skóry.
EnglishNow listen, I wasn't going to say to him, "Well, I wanted to race cars and motorbikes."
Posłuchajcie, nie mogłam powiedzieć: "Chciałam być kierowcą rajdowym."
EnglishNo clinically important pharmacokinetic difference due to race has been identified.
Nie wykryto żadnego klinicznie znaczącego zróżnicowania farmakokinetycznego ze względu na rasę.
EnglishMr President, I have just had a real race to get to the Chamber.
Panie przewodniczący! Musiałam naprawdę się spieszyć, aby dotrzeć do Izby na czas.
EnglishElimination half-life was not influenced by age, gender, or race.
Okres półtrwania w fazie eliminacji nie był zależny od wieku, płci ani rasy.