EN raid
volume_up
{noun}

1. general

raid (also: landing)

2. "on sth"

raid (also: jaunt, pass, sally)
raid (also: rally)
raid (also: assault, attack, fit, offense)
(Video) Narrator: In a mass raid, high-speed bombers could be in on us before we could determine their tracks.
Wideo: Podczas ataku szybkie bombowce mogą tu dotrzeć zanim określimy ich trasę lotu.
Article 31 welcomes the police raid on a weapons cache.
Art. 31 z zadowoleniem odnosi się do nalotu policji na skład broni.
This new computer, built to become the nerve center of a defense network, is able to perform all the complex mathematical problems involved in countering a mass enemy raid.
Ten nowy komputer to centralny nerw sieci obronnej zdolny rozwiązać wszelkie problemy matematyczne związane z odparciem nalotu wroga.
When I raided my daughter's toy box three weeks ago and pulled out one thing and another, I asked some neighbours along my street what they thought about this when they bought toys.
Gdy trzy tygodnie temu zrobiłam nalot na pudełko z zabawkami mojej córki i wyciągałam jedną rzecz po drugiej, pytałam sąsiadów z mojej ulicy o to, co myślą, gdy kupują zabawki.

3. finance: "on sth"

Synonyms (English) for "raid":

raid

Context sentences for "raid" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTheir raid on the Western lsles of Norway has been a triumph of military strategy.
Ich akcja na Lofotach w Norwegii okazała się sukcesem strategii militarnej.
EnglishNow the Philistines had come and made a raid in the valley of Rephaim.
Bo Filistynowie przyciągnąwszy rozpostarli się w dolinie Rafaim.
English(Video) Narrator: In a mass raid, high-speed bombers could be in on us before we could determine their tracks.
Wideo: Podczas ataku szybkie bombowce mogą tu dotrzeć zanim określimy ich trasę lotu.
EnglishArticle 31 welcomes the police raid on a weapons cache.
Art. 31 z zadowoleniem odnosi się do nalotu policji na skład broni.
EnglishAt the end of March KGB and police in Belarus carried out a raid to apprehend Belsat's local reporters.
W końcu marca białoruskie KGB i policja przeprowadziły obławę na miejscowych reporterów Biełsatu.
EnglishThe Moroccan authorities cannot even decide how many people were killed in the raid at the camp in Laâyoune.
Władze Maroka nie potrafią nawet zdecydować, ile osób zginęło w napadzie na obóz w Laâyoune.
EnglishAnd the Philistines yet again made a raid in the valley.
Lecz zebrawszy się znowu Filistynowie rozpostarli się w dolinie.
EnglishWe used to raid villages, stealing chickens, goats and sheeps,
Robiliśmy naloty na wioski, kradnąc kury, kozy i owce.
EnglishAnd Achish said, Against whom have ye made a raid to-day?
A gdy się pytał Achis: Gdzieżeście byli dziś wpadli?
EnglishBut there came a messenger unto Saul, saying, Haste thee, and come; for the Philistines have made a raid upon the land.
Wtem poseł przybieżał do Saula, mówiąc: Pospiesz się, a pójdź; albowiem Filistynowie wtargnęli w ziemię.
EnglishWe made a raid upon the South of the Cherethites, and upon that which belongeth to Judah, and upon the South of Caleb; and we burned Ziklag with fire.
Wtargnęliśmy byli na południe do Cerety i do Juda, i na południe do Kaleb, i spaliliśmy Syceleg ogniem.
EnglishAmong other things the foundations of the Gestapo prison are to be found on the site, along with an air-raid shelter and a canteen hut.
Na terenie centrum znajdują się między innymi fundamenty więzienia Gestapo, bunkra przeciwlotniczego oraz baraku żywnościowego.
English. ~~~ Hunter-gatherer peoples explicitly go through this train of thought, and will often raid their neighbors out of fear of being raided first.
Plemiona myśliwsko-zbierackie musiały mieć ten sam ciąg myśli i często najeżdżały swoich sąsiadów z powodu strachu przed najazdem.
EnglishRAID level 0 & 1
EnglishRAID level 10
EnglishRAID level 53