"ramp" translation into Polish

EN

"ramp" in Polish

PL

"rampa" in English

EN ramp
volume_up
{noun}

1. general

I was building a ramp for my mom`s wheelchair... and Father Moore came by to visit.
Budowałem podjazd na wózek inwalidzki dla mojej mamy... i Ojciec Moore przyszedł z wizytą.
Skończyłem podjazd i zjedliśmy indyka.
Is every restaurant, however small, now required to have a wheelchair ramp in order to guarantee unhindered access?
Czy każda, nawet najmniejsza restauracja musi posiadać teraz podjazd dla wózków, by zapewnić łatwy dostęp?
ramp

2. aviation

ramp

3. automotive, American English

ramp
ramp

Synonyms (English) for "ramp":

ramp

Context sentences for "ramp" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishToday in Europe 54% of all aircraft ramp inspections concern European operators.
Obecnie w Europie 54% wszystkich inspekcji lotniczych przy rampie dotyczy operatorów europejskich.
EnglishEssentially, it does it by providing a smooth ramp of gradual step-by-step increment.
Zasadniczo, daje nam łagodną rampę powolnego, stopniowego wzrostu.
EnglishLow access and an extendable ramp offers off-the-curb access for wheelchairs.
Obniżana podłoga pojazdu i wysuwana rampa pozwalają na dostęp dla wózków inwalidzkich prosto z chodnika.
EnglishWe used to have to drive up a ramp, and we still do sometimes.
Kiedyś musieliśmy podjeżdżać na rampę. ~~~ Czasami nadal tak robimy.
EnglishWould the Commission consider establishing harmonised and standardised ramp checks and reporting?
Czy Komisja rozważy stworzenie zharmonizowanych i ustandaryzowanych kontroli ramp i systemu sprawozdawczości?
EnglishYet we are accused of being poor managers: I think that we need to ramp up our communication efforts.
Tymczasem oskarża się nas o złe zarządzanie: uważam, że musimy nasilić nasze wysiłki na rzecz komunikacji.
EnglishSo we've got that incredible ramp-up.
EnglishWell, now you ramp that up to four, and you have a lot of complexity, a lot of ways to describe mechanisms. ~~~ So, let's talk about what that means.
A teraz zwiększmy to do czterech i otrzymamy więcej złożoności, więcej sposobów opisu mechanizmów Tak więc co to oznacza?
EnglishAnd that's a ramp.
EnglishThere's a ramp.
EnglishTherefore, this problem does not only affect people with disabilities, but also the future of any elderly person, as well as all those in wheelchairs, for instance, if they need a ramp.
Dlatego też problem ten dotyka nie tylko osób niepełnosprawnych, ale także przyszłości wszystkich osób starszych i na przykład osób na wózkach potrzebujących podjazdów.