EN rebound
volume_up
{noun}

1. general

2. "of bullet, ball"

rebound (also: ricochet)
In general, our failed integration policy of the last few decades is rebounding on us.
Generalnie odbija się na nas rykoszetem nasza nieudana polityka integracji, realizowana na przestrzeni minionych kilku dziesięcioleci.

3. sports

rebound

4. sports: "basketball"

rebound
volume_up
zbiórka {f} (w koszykówce)

Context sentences for "rebound" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNo rebound flare of disease and no psoriasis-related serious adverse events were observed.
Nie obserwowano objawów z odbicia oraz zależnych od łuszczycy działań niepożądanych.
EnglishRebound (worsening of symptoms after abrupt discontinuation of treatment) can not be excluded.
Nie można wykluczyć nawrotu (nasilenia objawów po nagłym przerwaniu leczenia).
EnglishSome patients experienced viral rebound between Week 16 and Week 48.
U niektórych pacjentów nastąpił nawrót wiremii pomiędzy 16. a 48. tygodniem.
EnglishIf viral rebound occurs, resistance testing should be performed.
Jeśli dojdzie do nawrotu wiremii, należy przeprowadzić badanie oporności.
EnglishA rebound phenomenon following discontinuation of ropinirole treatment (end of treatment rebound) cannot be excluded.
Nie można wykluczyć zjawiska z odbicia po zakończeniu leczenia ropinirolem.
EnglishI'd want them to be able to rebound well at both ends, too.
Chciałem, by potrafili zbierać piłki na obu końcach boiska.
EnglishA rebound phenomenon following discontinuation of ropinirole treatment (end of treatment rebound) cannot be excluded.
Nie można wykluczyć zjawiska odbicia po zakończeniu leczenia ropinirolem.
EnglishDiscontinuation of treatment does not lead to a rebound effect.
Odstawieniu leku nie towarzyszy efekt,, z odbicia ”.
EnglishIn case of interruption of Ventavis therapy, the risk of rebound effect is not formally excluded.
W razie przerwania terapii produktem Ventavis podawanym w inhalacji nie jest wykluczone ryzyko nawrotu choroby.
EnglishAbrupt discontinuation of ramipril does not produce a rapid and excessive rebound increase in blood pressure.
Nagłe zaprzestanie przyjmowania ramiprylu nie wywołuje nagłego wzrostu ciśnienia tętniczego z odbicia.
EnglishNo evidence for acute rebound has been observed.
Nie obserwowano oznak ostrego nawrotu objawów choroby.
EnglishAbrupt discontinuation of ramipril does not produce a rapid and excessive rebound increase in blood pressure.
Nagłe odstawienie ramiprylu nie powoduje szybkiego i nadmiernego wzrostu ciśnienia krwi (zjawiska z odbicia).
EnglishPlatitudes tend to rebound painfully on those who mouth them.
Uchwalanie frazesów mści się boleśnie.
EnglishAbrupt withdrawal of valsartan has not been associated with rebound hypertension or other adverse clinical events.
Nagłe odstawienie walsartanu nie jest związane z nawrotem nadciśnienia lub innymi niepożądanymi skutkami klinicznymi.
EnglishRebound hypertension has not been observed.
Nie obserwowano nadciśnienia z odbicia.
EnglishAbrupt discontinuation of lisinopril treatment is not associated with any substantial rebound effect (blood pressure elevation).
Nagłe przerwanie leczenia lizynoprylem nie wiąże się ze znaczącym efektem z odbicia (wzrostem ciśnienia krwi).
EnglishThe adverse events that are specific to RLS patients, such as augmentation and rebound effects have been discussed.
Omówione zostały działania niepożądane, specyficzne dla pacjentów z zespołem niespokojnych nóg tj. wzmocnienie i efekt „ odbicia ”.
EnglishDiscontinuation of Losartan in hypertensive patients did not result in an abrupt rise in blood pressure (rebound).
Odstawienie losartanu u pacjentów z nadciśnieniem nie powodowało nagłego zwiększenia ciśnienia tętniczego krwi (brak efektu „ z odbicia ”).
EnglishAbrupt withdrawal of Diovan has not been associated with rebound hypertension or other adverse clinical events.
Nagłe odstawienie produktu Diovan nie było związane z występowaniem tzw. nadciśnienia z odbicia ani innymi klinicznymi zdarzeniami niepożądanymi.
EnglishAbrupt withdrawal of Diovan has not been associated with rebound hypertension or other adverse clinical events.
Nagłe odstawienie preparatu Diovan nie było związane z występowaniem tzw. nadciśnienia z odbicia ani innymi klinicznymi zdarzeniami niepożądanymi.