"referral" translation into Polish

EN

"referral" in Polish

EN referral
volume_up
{noun}

referral
(The request for referral to committee was rejected)
(Prośba o odesłanie sprawozdania do komisji została odrzucona)
(The request for referral back to committee was rejected)
(Wniosek o odesłanie do komisji został odrzucony.)
Referral back to committee is therefore necessary in order to negotiate with the Commission once again.
Stąd też odesłanie tekstu z powrotem do komisji jest niezbędne do wznowienia negocjacji z Komisją.
referral
(The request for referral back to committee was rejected)
(Wniosek o ponowne skierowanie sprawy do komisji parlamentarnej został odrzucony).
SourceEvery referral to a web site has an origin, or source.
ŹródłoKażde skierowanie do witryny internetowej ma swój początek, czyli źródło.
For instance, the referral of the crimes in Darfur to the International Criminal Court, which the Bush administration doesn't like.
Np. skierowanie zbrodni w Darfurze do Międzynarodowego Trybunału Karnego, za którym administracja Busha nie przepada.

Context sentences for "referral" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe divergences identified at the start of the referral have been resolved.
Rozbieżności przedstawione na początku niniejszego dokumentu zostały usunięte.
EnglishThe reasons for referral concerned the risk of gastrointestinal and skin reactions.
Powodem przekazania było ryzyko wystąpienia reakcji żołądkowo- jelitowych i skórnych.
EnglishThe CVMP started the referral procedure during its meeting of 15-17 January 2008.
CVMP rozpoczął procedurę arbitrażu podczas posiedzenia w dniach 15- 17 stycznia 2008 r.
EnglishThe CVMP started the referral procedure during its meeting of 6-8 November 2007.
CVMP rozpoczął procedurę arbitrażową podczas posiedzenia w dniach 6- 8 listopada 2007 r.
EnglishThe CVMP started the referral procedure during its meeting of 10-12 July 2007.
CVMP rozpoczął procedurę arbitrażową podczas posiedzenia w dniach 10- 12 lipca 2007 r.
EnglishOn the basis of the grounds for referral, the points considered by the CVMP were:
W oparciu o podstawy właściwe dla procedury arbitrażu, CVMP rozważył następujące punkty:
EnglishThe scope of the referral was to agree whether Doxagamma 4mg prolonged release tablets
celem procedury przekazania było stwierdzenie, czy preparat Doxagamma 4 mg w postaci
EnglishThe CVMP started the referral procedure during its meeting of 12-14 September 2006.
CVMP rozpoczął procedurę arbitrażu podczas posiedzenia w dniach 12- 14 września 2006 r.
EnglishThe divergences identified at the start of the referral have been resolved.
Rozbieżności zidentyfikowane na początku tego dokumentu zostały usunięte.
EnglishThe divergences identified at the start of the referral were resolved.
Rozbieżności przedstawione na początku niniejszego dokumentu zostały usunięte.
Englishthe CHMP referral procedure, successfully addressed the CHMP concerns,
przedstawione podczas procedury arbitrażowej, skutecznie rozwiały obawy CHMP,
EnglishThe review was carried out under an ‘ Article 29’ referral1 procedure.
Ocena została przeprowadzona na podstawie procedury arbitrażu1 na mocy art.
EnglishThe scope of the referral was to agree whether Cardoreg 4mg prolonged release tablets differ
celem procedury przekazania było stwierdzenie, czy preparat Cardoreg 4 mg w postaci
EnglishThe scope of the referral was to agree whether Doxastad 4mg prolonged release tablets differ
celem procedury przekazania było stwierdzenie, czy preparat Doxostad 4 mg w postaci
EnglishThe Committee considered the referral made under Article 6(12) of Commission Regulation EC No
Komitet dokonał analizy procedury arbitrażu dotyczącej preparatu Arcoxia pod różnymi
EnglishThe scope of the referral was to agree whether nifedipine should be contraindicated for
zakres skierowania dotyczył uzgodnienia, czy należy ustalić przeciwwskazanie do stosowania
EnglishThe Committee considered the Referral made under Article 6(12) of Commission Regulation (EC)
Komitet rozpatrzył wniosek o wszczęcie procedury wyjaśniającej, złożony zgodnie z art.
English[ See Annex I - To be completed nationally ] [ For referral procedures ]
wcześniejsze wystąpienie działania uszkadzającego mięśnie po stosowaniu statyn lub fibratów
EnglishThe review was carried out under an ‘ Article 30’ referral 1.
Ocena została przeprowadzona na podstawie procedury arbitrażu określonej w art.
EnglishDuring the referral procedure the Applicant/ Marketing Authorisation Holder was requested to submit:
Podczas procedury przekazania od podmiotu odpowiedzialnego zażądano przedłożenia: