"to rejuvenate" translation into Polish

EN

"to rejuvenate" in Polish

EN to rejuvenate
volume_up
[rejuvenated|rejuvenated] {verb}

to rejuvenate
It would require 50-70% of all the people in a country to be immigrants if we were to rejuvenate the population of a country such as Japan.
Od 50 do 70% ludności kraju musiałaby być imigrantami, gdybyśmy chcieli odmłodzić w ten sposób populację takiego kraju, jak Japonia.
It is also a way of rejuvenating our economies.
To także metoda odmłodzenia naszej gospodarki.
Immigration as a means of rejuvenating our own populations is practically dead in the water according to research.
Imigracja jako sposób odmłodzenia naszych populacji praktycznie stoi w martwym punkcie, jak wynika z badań.