EN rent
volume_up
{noun}

rent
And then they match her mortgage to what she paid in rent for her little shanty.
Wtedy dostosowują jej opłaty do tego, co płaciła jako czynsz w slumsach.
Not a lot of money, but it was paying the rent, paying a full-time staff member there.
Może nie za duże, ale opłacał czynsz, opłacał pracowników. ~~~ Na lewo widać mapy oceanów.
And they moved in, and decided not to pay me any rent.
Wprowadziły się, i ani myślały płacić czynsz.
rent

Synonyms (English) for "rent":

rent

Context sentences for "rent" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd Ahijah laid hold of the new garment that was on him, and rent it in twelve pieces.
Tedy wziąwszy Achyjasz płaszcz nowy, który miał na sobie, rozdarł go na dwanaście sztuk.
EnglishThe family had not paid their rent for 40 years, in spite of a court order ordering them to do so.
Rodzina ta nie płaciła czynszu od 40 lat, mimo nakazu sądowego, który to określał.
EnglishThe earth is utterly broken, the earth is rent asunder, the earth is shaken violently.
Rozstępując rozstąpi się ziemia; rozsiadając rozsiądzie się ziemia; poruszając poruszy się ziemia.
EnglishThen David took hold on his clothes, and rent them; and likewise all the men that were with him:
Tedy Dawid pochwyciwszy szaty swoje, rozdarł je, także i wszyscy mężowie, którzy z nim byli.
EnglishThey are people who do not pay their rent, electricity bills or water rates on time.
Nie płacą na czas czynszu, rachunków za prąd czy wodę.
EnglishAnd it came to pass, when he saw her, that he rent his clothes, and said, Alas, my daughter!
I stało się, gdy ją ujrzał, rozdarł odzienie swoje, i rzekł: Ach, córko moja, bardzoś mię poniżyła!
EnglishThen they rent their clothes, and laded every man his ass, and returned to the city.
I stał się wieczór, i stał się zaranek, dzień trzeci.
EnglishAnd it came to pass, when the king had heard the words of the law, that he rent his clothes.
A gdy słyszał król słowa zakonu, rozdarł szaty swoje.
EnglishI'd like to rent a small car/large car/van.
Chciałbym/Chciałabym wypożyczyć mały samochód / duży samochód / furgonetkę.
EnglishAnd it came to pass, when the king had heard the words of the book of the law, that he rent his clothes.
A gdy usłyszał król słowa ksiąg zakonu, rozdarł szaty swe.
EnglishAnd Joshua the son of Nun and Caleb the son of Jephunneh, who were of them that spied out the land, rent their clothes:
A Jozue, syn Nunów, i Kaleb, syn Jefunów, którzy szpiegowali ziemię, rozdarli szaty swoje;
EnglishThey go out and they buy a building, or they rent a building, or they lease some space, and they fill the space with stuff.
Kupują lub wynajmują budynek albo tylko wynajmują przestrzeń i wypełniają ją rzeczami.
EnglishAnd then it also provides them, in the off-season, the ability to actually rent out their space for entirely different things.
I wtedy, daje im to, poza sezonem, możliwości wynajmu całej przestrzeni do innych zadań.
EnglishThen the high priest rent his garments, saying, He hath spoken blasphemy: what further need have we of witnesses?
Tedy najwyższy kapłan rozdarł szaty swoje, mówiąc: Bluźnił
EnglishBut when the apostles, Barnabas and Paul, heard of it, they rent their garments, and sprang forth among the multitude, crying out
Co gdy usłyszeli Apostołowie Barnabasz i Paweł, rozdarłszy szaty swoje, wpadli między lud, wołając,
EnglishAnd the multitude rose up together against them: and the magistrates rent their garments off them, and commanded to beat them with rods.
I powstało pospólstwo przeciwko nim, a hetmani rozdarłszy szaty ich, kazali je siec rózgami.
EnglishAnd they were not afraid, nor rent their garments, neither the king, nor any of his servants that heard all these words.
Ale się nie ulękli, ani rozdarli szat swoich, król i wszyscy słudzy jego, którzy słyszeli wszystkie te słowa.
EnglishAnd straightway coming up out of the water, he saw the heavens rent asunder, and the Spirit as a dove descending upon him:
A zarazem wystąpiwszy z wody, ujrzał rozstępujące się niebiosa, i Ducha jako gołębicę na niego zstępującego.
EnglishAnd you have not been paying rent on this motorcar.
I nie płacisz za wynajem tego pojazdu.
EnglishAnd so those epiphytes are actually paying the landlord a bit of rent in exchange for being supported high above the forest floor.
I tak w rzeczy samej epifity płacą gospodarzom odrobinę czynszu w zamian za utrzymywanie wysoko ponad ziemią.