"reply" translation into Polish

EN

"reply" in Polish

EN reply
volume_up
{noun}

1. general

reply (also: answer, response)
All the original words, your reply and the second reply will be in that record.
Zostaną tam zamieszczone wszystkie wypowiedzi w oryginalnej postaci, w tym Pańska odpowiedź i druga odpowiedź.
The Eurosystem’s reply will be published shortly on the ECB’s website.
Odpowiedź Eurosystemu zostanie wkrótce opublikowana w serwisie internetowym EBC.
. - Mr President, this will be a very short reply.
To będzie bardzo krótka odpowiedź.

2. law

reply (also: rebuttal)

Synonyms (English) for "reply":

reply

Context sentences for "reply" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA fellow Member is still waiting for Commissioner Reding's reply to a question.
Jeden z posłów nadal oczekuje, by komisarz Reding odpowiedziała na jedno z pytań.
EnglishMr Belder, I promise I will reply to you, as you specifically asked, in writing.
Panie Pośle Belder, obiecuję, że odpowiem Panu, zgodnie z pańską prośbą, na piśmie.
EnglishThe problem of energy or energy-intensive industries merits a separate reply.
Problem energii i energochłonnego przemysłu wymaga odrębnego potraktowania.
Englishhe asked in reply.
Skąd wiesz, że to należało do twojego brata lub ojca? - zapytał w odpowiedzi.
English(NL) Madam President, Commissioner, I would like to thank you for your reply.
(NL) Pani przewodnicząca, panie komisarzu! Dziękuję za państwa wypowiedzi.
EnglishWhy did the Commission make no mention of these infringement proceedings in its reply?
Dlaczego Komisja nie wspomniała w odpowiedzi o tym postępowaniu w sprawie uchybienia?
EnglishIn reply to Mrs Riera, I think that a great deal still needs to be done.
Odpowiadając pani poseł Rierze, sądzę, że zostało jeszcze wiele do zrobienia.
EnglishThe question is essentially in four parts and I shall reply to each of them in turn.
Zasadniczo pytanie składa się z czterech części i odpowiem na każdą z nich w kolejności.
English(EL) Commissioner, I am sorry, but once again, you have not given a clear reply.
(EL) Panie Komisarzu! Bardzo przepraszam, ale kolejny raz nie udzielił Pan jasnej odpowiedzi.
EnglishThe Italian reply is still pending and once it is received, the Commission will assess it.
Włochy jeszcze nie przesłały odpowiedzi, po jej otrzymaniu Komisja dokona jej oceny.
EnglishI was disheartened by his reply, as everything he said focused on the issue of Kosovo.
Byłem przygnębiony jego odpowiedzią, ponieważ koncentrowała się tylko na kwestii Kosowa.
EnglishAnybody who is in the Chamber and has a question down will receive a written reply.
Wszyscy posłowie obecni w Izbie, którzy przedstawili pytania, otrzymają odpowiedzi na piśmie.
EnglishThe man in the bank would reply: 'Mr Barroso, are you feeling unwell?
Pracownik banku odpowiedziałby następująco: "Panie Barroso, czy dobrze się pan czuje?
EnglishThat question is therefore rejected as is the possibility of a reply.
Dlatego odrzucam pani pytanie oraz możliwość udzielenia na nie odpowiedzi.
EnglishMr President, there are just three things that I wanted to stress in reply.
Panie przewodniczący! W odpowiedzi chciałbym podkreślić trzy sprawy.
EnglishI shall be perfectly happy to get a reply from the Commissioner in writing.
Nie mam nic przeciwko temu, aby pani komisarz udzieliła odpowiedzi na moje pytanie na piśmie.
EnglishLet me reply, however, to some of the comments that have been made here.
Chciałabym jednak odnieść się do niektórych poruszonych tutaj kwestii.
EnglishYou gave me more or less the same reply to my written questions.
Udzielił mi Pan odpowiedzi bardzo zbliżonej do udzielonej na pytanie pisemne.
EnglishYou addressed the energy question and I shall reply to you very briefly.
Poruszył pan kwestię energetyczną, a ja bardzo zwięźle panu odpowiem.
EnglishI would like to reply to Mrs Stassen, who has left, regarding the economy.
Chciałbym udzielić odpowiedzi dotyczącej ekonomii pani poseł Stassen, która już opuściła salę.