"resuscitation" translation into Polish

EN

"resuscitation" in Polish

EN resuscitation
volume_up
{noun}

resuscitation
The main efficacy criterion was the composite of cardiovascular mortality, non fatal myocardial infarction and/ or cardiac arrest with successful resuscitation.
Głównym kryterium skuteczności było połączenie śmiertelności sercowo- naczyniowej, zawału serca niekończącego się zgonem i/ lub zatrzymania akcji serca ze skuteczną resuscytacją.
The main efficacy criterion was the composite of cardiovascular mortality, non fatal myocardial infarction and/ or cardiac arrest with successful resuscitation.
Głównym kryterium skuteczności był złożony punkt końcowy, obejmujący zgon z przyczyn sercowo - naczyniowych, zawał mięśnia serca bez zgonu i (lub) zatrzymanie akcji serca ze skuteczną resuscytacją.
 EMEA 2005 The main efficacy criterion was the composite of cardiovascular mortality, non fatal myocardial infarction and/ or cardiac arrest with successful resuscitation.
Głównym kryterium skuteczności był złożony punkt końcowy, obejmujący zgon z przyczyn sercowo - naczyniowych, zawał mięśnia serca bez zgonu i (lub) zatrzymanie akcji serca ze skuteczną resuscytacją.
Prolonged cardiopulmonary resuscitation (> 2 minutes) within the past 2 weeks
przedłużona reanimacja krążeniowo- oddechowa (> 2 minuty) w okresie ostatnich 2 tygodni

Context sentences for "resuscitation" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe patient should be transferred to an environment within which full resuscitation facilities are available.
Pacjenta należy przenieść w otoczenie, w którym dostępne są pełne możliwości resuscytacji.
EnglishIt should be given where resuscitation equipment is available in case of a medical emergency.
Lek należy podawać w placówkach, gdzie dostępny jest sprzęt do reanimacji na wypadek nieprzewidzianych wypadków.
EnglishAvailability of resuscitation equipment must be ensured.
Musi być zapewniona dostępność sprzętu resuscytacyjnego.
EnglishFacilities for artificial ventilation, oxygen enrichment and circulatory resuscitation should be immediately available.
Należy przygotować sprzęt do sztucznej wentylacji, wzbogacania tlenu i resuscytacji krążeniowej.
EnglishFamiliarity with the practice and technique of resuscitation and treatment of anaphylaxis is essential.
Personel powinien być zaznajomiony z zasadami resuscytacji krążeniowo - oddechowej i leczenia wstrząsu anafilaktycznego.
EnglishFamiliarity with the practice and technique of resuscitation and treatment of anaphylaxis is essential.
W związku z powyższym wymagana jest obecność personelu zdolnego do przeprowadzenia resuscytacji i do wdrożenia leczenia anafilaksji.
EnglishINOmax therapy must be available for manual ventilation such as suctioning, patient transport, and resuscitation.
Możliwość zastosowania preparatu INOmax musi być zapewniona dla potrzeb ręcznej wentylacji podczas odsysania, transportu pacjenta i resuscytacji.
EnglishHowever, in a pandemic situation, it may be appropriate to give the vaccine, provided that facilities for resuscitation are immediately available in case of need.
W przypadku pandemii może być jednak wskazane podanie szczepionki pod warunkiem, że będzie niezwłocznie dostępny sprzęt do reanimacji w razie potrzeby.
EnglishIf a pandemic has started, however, it may be appropriate to give the vaccine to these patients, as long as facilities for resuscitation are available.
Jeżeli jednak dojdzie do wybuchu pandemii, podanie szczepionki takim pacjentom może być wskazane pod warunkiem, że niezwłocznie będzie dostępny sprzęt do reanimacji.
EnglishIf a pandemic has started, however, it may be appropriate to give the vaccine to these patients, as long as facilities for resuscitation are available.
Jeżeli jednak dojdzie do wybuchu pandemii, podanie szczepionki takim pacjentom może być wskazane, pod warunkiem natychmiastowego podłączenia ich do sprzętu do reanimacji.
EnglishHowever, in a pandemic situation, it may be appropriate to give the vaccine, provided that facilities for resuscitation are immediately available in case of need.
Jednak w warunkach pandemii, podanie szczepionki może być, mimo wszystko wskazane pod warunkiem, że sprzęt do resuscytacji jest łatwo dostępny w razie potrzeby.
EnglishIf a pandemic has started, however, it may be appropriate to give the vaccine to these patients, as long as facilities for resuscitation are available.
Jeżeli jednak dojdzie do wybuchu pandemii, podanie szczepionki takim pacjentom może być wskazane jedynie pod warunkiem natychmiastowego podłączenia ich do sprzętu do reanimacji.
EnglishAdditional resuscitation fluids (crystalloid and colloid solutions) should be available for volume expansion in case of a significant fall in blood pressure.
Dodatkowe płyny infuzyjne (krystaloidy i roztwory koloidów) powinny być podane w celu zwiększenia objętości krwi krążącej w przypadku znaczącego spadku ciśnienia tętniczego.
EnglishAdministration of Naglazyme should be carried out in an appropriate clinical setting where resuscitation equipment to manage medical emergencies would be readily available.
Naglazyme należy podawać w odpowiednich warunkach klinicznych, z natychmiastowym dostępem do wyposażenia resuscytacyjnego niezbędnego do leczenia nagłych stanów zagrożenia życia.
EnglishAdministration of Aldurazyme should be carried out in an appropriate clinical setting where resuscitation equipment to manage medical emergencies would be readily available.
Lek Aldurazyme należy podawać w odpowiednich warunkach klinicznych, z natychmiastowym dostępem do wyposażenia resuscytacyjnego potrzebnego do leczenia nagłych stanów medycznych.
EnglishAdministration of Aldurazyme should be carried out in an appropriate clinical setting where resuscitation equipment to manage medical emergencies would be readily available.
Produkt leczniczy Aldurazyme należy podawać w odpowiednich warunkach klinicznych, z natychmiastowym dostępem do wyposażenia resuscytacyjnego potrzebnego do leczenia nagłych stanów zagrożenia życia.
EnglishMabThera infusions should be administered under the close supervision of an experienced physician, and in an environment where full resuscitation facilities are immediately available.
Wlew produktu MabThera powinien być prowadzony pod ścisłym nadzorem doświadczonego lekarza w miejscu, w którym natychmiastowo dostępne są pełne środki niezbędne do prowadzenia resuscytacji.