"ruins" translation into Polish

EN

"ruins" in Polish

PL
PL

"c" in English

volume_up
c {noun}
EN

EN ruins
volume_up
{plural}

ruins
volume_up
ruiny {f pl}
It can be ruins, or it can be music, or it can be painting or drawing or writing, whatever it is.
Moga to być ruiny, może to być muzyka, może to być obraz, czy rysunek, czy forma pisemna - cokolwiek.
Ruiny ojczyzny są bezpieczne.
Tam są tylko ruiny.

Context sentences for "ruins" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English" Now he ruins himself for the woman from the city - Money-lenders strip the farm - "
" Teraz rujnuje siebie dla kobiety z miasta - pożyczkodawcy rozbiorą farmę - "
EnglishFirstly, one year after the earthquake, Haiti is still mostly in ruins.
Po pierwsze, rok po trzęsieniu ziemi Haiti wciąż w dużej mierze leży w gruzach.
EnglishIt's full of history, and also full of underground bunkers and ruins from the war.
Pełno w nim historii, podziemnych bunkrów i pozostałości po wojnie.
EnglishA number of projects that had been started up in those countries now lie in ruins.
Szereg projektów zainicjowanych w tych krajach legło w gruzach.
EnglishAt this rate, it will take more than six years to clear the ruins in Port-au-Prince.
W tym tempie oczyszczenie Port-au-Prince zajmie ponad sześć lat.
EnglishWell, if that ruins your life, well then you shouldn't live there.
Cóż, jeśli to zrujnuje ci życie, to jednak nie powinieneś tam mieszkać.
EnglishWell, as we know, we are 75% of the way through and the thing has crashed in ruins.
Jak wiemy, przebyliśmy już 75% drogi, a proces się załamał.
EnglishThere are approximately 540 people dead, and the dead are still being exhumed from the ruins.
Około 540 osób poniosło śmierć i z ruin nadal wydobywa się ciała.
EnglishLift up thy feet unto the perpetual ruins, All the evil that the enemy hath done in the sanctuary.
Pospieszże się na srogie popustoszenie; a jako wszystko poburzył nieprzyjaciel w świątnicy
EnglishFor 22 days, he played in various locations in the ruins of Sarajevo.
Przez 22 dni grał w różnych miejscach na zgliszczach Sarajewa.
EnglishThe very people who caused the crisis are now making money from the ruins they caused.
Ci sami ludzie, którzy wywołali kryzys, zarabiają teraz pieniądze na spowodowanych przez siebie gruzach.
EnglishThe last place I visited was the Mayan ruins of Copan, Honduras.
Ostatnio zawitałam do ruin miasta Majów, Copán, w Hondurasie.
EnglishAnd [so did he] in the cities of Manasseh and Ephraim and Simeon, even unto Naphtali, in their ruins round about.
Także i miasta Manasesowe i Efraimowe, i Symeonowe, aż do Neftalima, i pustynie ich okoliczne.
English" Now he ruins himself for the woman from the city - Money-lenders strip the farm - and his wife sits alone
" Teraz rujnuje siebie dla kobiety z miasta - pożyczkodawcy rozbiorą farmę - a jego żona jest sama. "
EnglishAfter World War II, Europe managed to build cooperation between the peoples of Europe amidst hatred and ruins.
Po II wojnie światowej udało się zbudować współpracę między narodami kontynentu wśród nienawiści i ruin.
EnglishWho could have forecast in 1945, when Europe lay in ruins, that in 2008 we would celebrate 50 years of peace?
Kto w 1945 r., kiedy Europa była zrujnowana przewidywałby, że w 2008 r. będziemy obchodzić 50. rocznicę pokoju?
EnglishBut today the Hejaz Railway lies in tatters, ruins.
Ale dziś linia kolejowa Hejaz jest w ruinie.
EnglishIt is up to us to clean up the remaining ruins.
Do nas należy uprzątnięcie reszty zgliszcz.
EnglishThe European Anti-Fraud Office rose from the ruins of Jacques Santerre's compromised European Commission, accused of corruption and nepotism.
Nasza debata przypada tuż przed dziesiątą rocznicą powstania OLAF-u. Europejski Urząd ds.
EnglishYou bring in science, and it ruins the magic."
Mieszacie w to naukę, a ona niszczy magię".