"sediment" translation into Polish

EN

"sediment" in Polish

PL

EN sediment
volume_up
{noun}

sediment (also: limescale, residue, silt, sludge)
This sediment is 100 percent made up of the shells of microscopic plants.
Ten osad składa się w 100 procentach z łupin mikroskopijnych roślin.
And that alternates with a sediment that looks like this.
Przechodzi on w osad, który wygląda tak.
And the black rock is the sediment on the sea bottom in the absence of plankton.
Ta czarna skała to osad z dna morza, powstały bez udziału planktonu.

Synonyms (English) for "sediment":

sediment
English

Context sentences for "sediment" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey take the sediment itself, they extract the oil from it,
Ale nowa fala paleontologów, moich studentów, gromadzi biomarkery.
EnglishIt doesn't matter what kind of sediment you're using to grind up, whether it's bacteria or any other plants or animals.
Rodzaj osadu nie ma znaczenia, czy pochodzi od bakterii, roślin czy zwierząt.
EnglishAfter 12 to 18 months treatment a reduction of 50 – 80 % was observed in plasma and urine sediment.
Po 12- 18 miesiącach leczenia zaobserwowano zmniejszenie o 50- 80 % stężenia Gb3 w surowicy i osadzie z moczu.
EnglishWell, an excavation was begun immediately, and more and more little bits of skull started to be extracted from the sediment.
Natychmiast rozpoczęto prace wykopaliskowe i zaczęto wydobywać z osadu coraz więcej fragmentów czaszki.
EnglishThe spread of sediment could affect the marine flora and fauna and also have an impact on the fishing industry.
Rozprzestrzenianie się osadów może wywrzeć szkodliwy wpływ na florę i faunę, a także negatywnie oddziaływać na rybołówstwo.
EnglishFor example, countries must now chart sources of pollution and also include concentrations in sediment and biota.
Przykładem może być fakt, że kraje mogą obecnie rejestrować źródła zanieczyszczeń oraz uwzględniać substancje zgromadzone w osadach oraz w faunie i florze wodnej.
EnglishIt's because lipids are so tough, they can get preserved in sediment and last the hundreds of millions of years necessary, and be extracted and tell us who was there.
Dzieje się tak, ponieważ tłuszcze mogą przetrwać w osadzie, nawet setki milionów lat. ~~~ Mogą powiedzieć nam, co wtedy żyło.
EnglishAfter the first 6 months of therapy mean decreases of approximately 20 - 50 % were observed in plasma, urine sediment and liver, kidney and heart biopsy samples.
Po 6 miesiącach terapii zaobserwowano zmniejszenie stężenia Gb3 (średnio o około 20- 50 %) w surowicy, osadzie z moczu oraz w tkankach wątroby, nerek i serca pobranych w biopsji.