EN seer
volume_up
{noun}

Context sentences for "seer" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe king said also unto Zadok the priest, Art thou [not] a seer?
Nadto rzekł król do Sadoka kapłana: Izaliś nie jest widzącym?
EnglishAnd when David rose up in the morning, the word of Jehovah came unto the prophet Gad, David's seer, saying,
A gdy wstał Dawid rano, oto słowo Pańskie stało się do Gada proroka, Widzącego Dawidowego, mówiąc:
EnglishThen Saul drew near to Samuel in the gate, and said, Tell me, I pray thee, where the seer's house is.
A tak przystąpił Saul do Samuela w pośrodku bramy, i rzekł: Proszę powiedz mi, gdzie tu jest dom widzącego?
EnglishAnd Jehovah spake unto Gad, David's seer, saying,
Zatem rzekł Pan do Gada, proroka Dawidowego, mówiąc:
EnglishThe seer believes our fates are tied together.
Wierzę, że nasze losy są jakoś ze sobą związane.
EnglishThe seer of clouds had to take account of it.
Obserwator chmur musi wziąć to pod uwagę.
EnglishAll these were the sons of Heman the king's seer in the words of God, to lift up the horn.
Ci wszyscy byli synowie Hemana, widzącego królewskiego w słowach Bożych, ku wywyższeniu rogu: bo dał Bóg czternaście synów Hemanowych, i trzy córki.
EnglishAs they went up the ascent to the city, they found young maidens going out to draw water, and said unto them, Is the seer here?
A gdy wstępowali na górę miasta, a potkali dzieweczki, wychodzące czerpać wodę, rzekli im: A jestże tu widzący?
EnglishAlso Amaziah said unto Amos, O thou seer, go, flee thou away into the land of Judah, and there eat bread, and prophesy there:
Potem rzekł Amazyjasz do Amosa: O widzący
EnglishThen Asa was wroth with the seer, and put him in the prison-house; for he was in a rage with him because of this thing.
Tedy Aza rozgniewawszy się na widzącego, podał go do więzienia; bo się był nań o to rozgniewał; i utrapił Aza niektórych z ludu onego czasu.
EnglishShe killed the seer.
EnglishMoreover Hezekiah the king and the princes commanded the Levites to sing praises unto Jehovah with the words of David, and of Asaph the seer.
Tedy rozkazał król Ezechyjasz i książęta Lewitom, aby chwalili Pana słowy Dawidowemi, i Asafa, widzącego; chwalili z weselem wielkiem, a kłaniając się modlili się.
EnglishAnd Jehu the son of Hanani the seer went out to meet him, and said to king Jehoshaphat, Shouldest thou help the wicked, and love them that hate Jehovah?
Wyszedł przeciwko niemu Jehu, syn Hananiego, widzący, i rzekł do króla Jozafata: Izaliś niezbożnemu miał pomagać, a tych, którzy nienawidzą Pana, miłować?
EnglishNow the acts of David the king, first and last, behold, they are written in the history of Samuel the seer, and in the history of Nathan the prophet, and in the history of Gad the seer,
A sprawy króla Dawida pierwsze i ostatnie, oto są zapisane w księgach Samuela widzącego, i w księdze Natana proroka, i w skiędze Gada widzącego;