"seldom" translation into Polish

EN

"seldom" in Polish

PL

EN seldom
volume_up
{adverb}

seldom (also: infrequently, rarely, sparsely)
volume_up
rzadko {adv.}
Other urease producing bacteria were seldom found in the gastric flora.
Inne bakterie wytwarzające ureazę są bardzo rzadko spotykane we florze bakteryjnej żołądka.
Seldom has a European Council meeting taken place in such difficult and tense circumstances.
Posiedzenia Rady Europejskiej rzadko odbywają się w tak trudnych i napiętych okolicznościach.
The fact that widespread starvation has never occurred in a democracy is seldom pointed out by anyone.
To, że w demokracji nigdy nie było głodu na masową skalę jakoś rzadko się zauważa.

Synonyms (English) for "seldom":

seldom
English

Context sentences for "seldom" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd so the fates are seldom wrong, no matter how they twist and wind.
Przegrywać, nie bojąc się upadku, jeśli daliśmy z siebie wszystko.
EnglishLet thy foot be seldom in thy neighbor's house, Lest he be weary of thee, and hate thee.
Powściągnij nogę twoję od domu bliźniego twego, by snać będąc ciebie syt, nie miał cię w nienawiści.
EnglishWe should emphasise that this is a time that reflects the spirit of Lisbon as seldom before.
Musimy podkreślić, że jest to czas, który lepiej odzwierciedla ducha Lizbony, niż miało to miejsce kiedykolwiek w przeszłości.
EnglishUniversity study is seldom followed by a result matching the significant amount of time and finances invested in it.
Po zakończeniu studiów trzeba bardzo długo pracować, by zwróciły się pieniądze i czas zainwestowane w nie.
Englishseldom good -- ♫
EnglishThe Commission is convinced that in the run-up to this summit, the opportunities and risks of European integration will become clearer than they have seldom been before.
Komisja jest przekonana, że w procesie przygotowań do tego szczytu szanse i zagrożenia integracji europejskiej staną się tak widoczne, jak chyba nigdy wcześniej.