EN selections
volume_up
{plural}

selections (also: elections)
volume_up
wybory {f pl}
selections
selections

Context sentences for "selections" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhen you're done applying formatting to these selections, click the paintbrush icon again.
Po zastosowaniu formatowania względem tych fragmentów ponownie kliknij ikonę pędzla.
EnglishWe talk here about selections for top EU positions.
Mówimy o wyborach na najważniejsze stanowiska w UE.
EnglishYou'll enter a mode that lets you highlight multiple text selections, and apply the same formatting to each selection.
Nastąpi przejście do trybu, w którym można wyróżnić wiele fragmentów tekstu i zastosować to samo formatowanie do każdego z nich.
EnglishTo improve the transparency about cross-domain URL selections, we may send a message via Webmaster Tools to explain that a cross-domain URL selection has happened.
Aby zwiększyć przejrzystość procesu wyboru URL-a z innej domeny, za pomocą Narzędzi dla webmasterów przesyłana jest wiadomość z informacją o dokonaniu takiego wyboru.