"shabby" translation into Polish

EN

"shabby" in Polish

EN shabby
volume_up
{adjective}

shabby (also: abject, beggarly, cheesy, clunky)
volume_up
nędzny {adj. m}
shabby (also: abject, base, despicable, evil-minded)
volume_up
podły {adj. m}
volume_up
obdarty {adj. m}
shabby (also: hackneyed)
volume_up
wytarty {adj. m}
shabby (also: beggar's)
volume_up
dziadowski {adj. m} (torba, kij, lament)
shabby (also: tired, tatty)
shabby (also: squalid)
volume_up
zapyziały {adj. m} [coll.]
shabby (also: untidy)
shabby (also: tattered, tired, worn-out, tatty)

Synonyms (English) for "shabby":

shabby

Context sentences for "shabby" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI think African people should know about the EU's shabby and dishonourable plans.
Uważam, że mieszkańcy Afryki powinni wiedzieć o podłych i niehonorowych planach UE.
EnglishSchool sports facilities and gymnasia in the Member States are often extraordinarily neglected, and they are poorly maintained and shabby.
Szkolne zaplecze sportowe i sale gimnastyczne w państwach członkowskich są często niezwykle zaniedbane, źle utrzymane i niechlujne.
EnglishIt seems to me rather shabby to treat young people, who are so important for our future, in this way right at the start of their professional careers.
Podobne traktowanie już na początku kariery zawodowej ludzi młodych, tak ważnych dla naszej przyszłości, to moim zdaniem podłość.
EnglishLike many of these agreements, it is a shabby deal at the best of times and, in the present circumstances, it is utterly unacceptable.
Jak ma to miejsce w przypadku wielu tego typu umów, jest to kiepski interes nawet w najlepszych czasach, a w obecnych warunkach jest to całkowicie nie do przyjęcia.
EnglishThey did this deliberately, for shabby party-political reasons, to make it impossible for us to support the report as presented to plenary.
Zrobiono to rozmyślnie, z niegodziwych partykularnych pobudek politycznych, aby uniemożliwić nam poparcie przedmiotowego sprawozdania w kształcie przedstawionym na posiedzeniu plenarnym.