"shade" translation into Polish

EN

"shade" in Polish

EN

shade {noun}

volume_up
shade (also: shadow, hint)
Inside of the dunes we find shade.
Wewnątrz wydm znajdziemy cień.
Jehovah is thy keeper: Jehovah is thy shade upon thy right hand.
Pan jest stróżem twoim; Pan jest cieniem twoim po prawej ręce twojej.
Give counsel, execute justice; make thy shade as the night in the midst of the noonday; hide the outcasts; betray not the fugitive.
Wnijdź w radę, uczyń sąd, wystaw cień swój w pośród południa jako noc, skryj wygnańców, a tułającego się nie wydawaj.
Insects see green, blue and ultraviolet, and they see various shades of ultraviolet.
Owady widzą w zieleni, błękicie i ultrafiolecie, i są w stanie zobaczyć jego różne odcienie.
Can express him/herself spontaneously, very fluently and precisely, differentiating finer shades of meaning even in more complex situations.
Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.
shade (also: lampshade)

Context sentences for "shade" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishJehovah is thy keeper: Jehovah is thy shade upon thy right hand.
Pan jest stróżem twoim; Pan jest cieniem twoim po prawej ręce twojej.
EnglishHe has no intention of moving into the shade, however – Arpad Bella held the fort here for years, in all weathers.
Ale on nie chce kryć się w cieniu – przecież przez tyle lat trzymał tu straż bez względu na pogodę.
EnglishAnd there shall be a pavilion for a shade in the day-time from the heat, and for a refuge and for a covert from storm and from rain.
A będzie namiotem na zasłonę we dnie od gorąca, a na ucieczkę i ukrycie przede dżdżem i powodzią.
EnglishMaron tells the story of this German-German love affair in that shade of grey which blurs reality and imagination.
Maron opowiada historię owej niemiecko-niemieckiej miłości w szarej tonacji, łączącej rzeczywistość z wyobrażeniem.
EnglishAnd finally, in the shade under the mirrors, it's possible to grow all sorts of crops that would not grow in direct sunlight.
Na dodatek w cieniu pod lustrami, mogłyby rosnąć wszystkie gatunki roślin, które nie mogą rosnąć na otwartym słońcu.
Englishto step out of the shade
EnglishAs the heat in a dry place wilt thou bring down the noise of strangers; as the heat by the shade of a cloud, the song of the terrible ones shall be brought low.
Huk cudzoziemców potłumiłeś, jako gorącość w suszę; jako gorącość cieniem obłoku, tak okrucieństwo okrutników potłumione.
EnglishStay in the shade.
Englishto step out of the shade
EnglishCan you shade some sunlight and effectively compensate for the added CO2, and produce a climate sort of back to what it was originally?
Czy można zasłonić część światła słonecznego i efektywnie zrekompensować przyrost CO2 i stworzyć coś w rodzaju powrotu do klimatu który był na początku?
EnglishThen Jonah went out of the city, and sat on the east side of the city, and there made him a booth, and sat under it in the shade, till he might see what would become of the city.
Bo wyszedł był Jonasz z miasta, i siedział na wschód słońca przeciwko miastu; a uczyniwszy tam sobie budę, usiadł pod nią w cieniu, ażby ujrzał, coby się działo z onem miastem.
EnglishTo bring them out of the shade, because at the moment no one really knows what they do, what is their status, whether they produce any added value - and we in the EPP believe that they do.
Chcemy wydobyć je z cienia, ponieważ w tej chwili nikt naprawdę nie wie, co te partie robią, jaki jest ich status, czy wnoszą one jakąkolwiek wartość dodaną - a my w EPP wierzymy, że tak.