EN

shades {plural}

volume_up
1. "undertones"
shades (also: echoes)
2. "sunglasses", colloquial

Context sentences for "shades" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishInsects see green, blue and ultraviolet, and they see various shades of ultraviolet.
Owady widzą w zieleni, błękicie i ultrafiolecie, i są w stanie zobaczyć jego różne odcienie.
EnglishOur national leaders like to talk in shades of green, but now we are going to see the colour of their money.
Nasi krajowi przywódcy lubią prowadzić rozmowy w cieniu zieleni, ale teraz będziemy mogli przyjrzeć się barwom ich pieniędzy.
English♫ are now shades of gray ♫
♫ są teraz w odcieniach szarości ♫
EnglishMy shades keep falling apart.
EnglishCan express him/herself spontaneously, very fluently and precisely, differentiating finer shades of meaning even in more complex situations.
Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.