"shady" translation into Polish

EN

"shady" in Polish

EN shady
volume_up
{adjective}

1. general

shady (also: umbrageous)
volume_up
cienisty {adj. m}
shady (also: equivocal, fishy, furtive, queer)
You are familiar with this experience - the incumbent pretend that you do not exist while you denounce them for their thefts and [shady] deals.
Nie jest państwu obce to doświadczenie - sprawujący władzę udają, że nie istniejecie, podczas gdy wy oskarżacie ich o kradzieże i podejrzane interesy.
It has emerged that the previous decision to blacklist the PMOI has allegedly been the result of shady diplomatic bargaining incited by petty national interests.
Okazało się, że decyzja wpisania PMOI na czarną listę była wynikiem podejrzanych targów dyplomatycznych, u podłoża których leżały partykularne interesy narodowe.
In addition to these shady dealings, Mr Draghi is also particularly open to criticism for his uncompromising stance against a debt haircut in Greece and in favour of the bail-out.
Niezależnie od tych podejrzanych kontaktów Mario Draghi jest także szczególnie krytykowany za swoje nieustępliwe stanowisko przeciw cięciom zadłużenia w Grecji i za popieranie dofinansowania.
shady (also: shadowed)
volume_up
ocieniony {adj. m}

2. colloquial

shady (also: broken, damaged, defective, faulty)
volume_up
trefny {adj. m} [coll.]

Context sentences for "shady" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey settled in a shady suburb about an hour east of Toronto, and they settled into a new life.
Zamieszkali na przedmieściach Toronto. ~~~ Zaczęli nowe życie.
EnglishMr Deß said that money is going into shady projects.
Pan Deß powiedział, że pieniądze są przeznaczane na niejasne projekty.
EnglishYou are familiar with this experience - the incumbent pretend that you do not exist while you denounce them for their thefts and [shady] deals.
Nie jest państwu obce to doświadczenie - sprawujący władzę udają, że nie istniejecie, podczas gdy wy oskarżacie ich o kradzieże i podejrzane interesy.
EnglishI am convinced that more EU funds are being channelled into shady projects in the case of NGOs than is happening in the agricultural sector.
Jestem przekonany, że więcej środków wspólnotowych jest przekazywanych na niejasne projekty w przypadku organizacji pozarządowych niż w przypadku sektora rolnego.
EnglishIt has emerged that the previous decision to blacklist the PMOI has allegedly been the result of shady diplomatic bargaining incited by petty national interests.
Okazało się, że decyzja wpisania PMOI na czarną listę była wynikiem podejrzanych targów dyplomatycznych, u podłoża których leżały partykularne interesy narodowe.
EnglishI am also pleased that we have been able to strengthen consumer rights and have included so-called door-to-door selling, because a lot of shady practices are to be found there.
Cieszę się też, że udało nam się wzmocnić prawa konsumentów i objęliśmy dyrektywą sprzedaż obwoźną, gdyż w tym obszarze stosuje się wiele wątpliwych praktyk.
EnglishIn the real world, most people would probably be a little suspicious about stepping into a shady-looking building with a sign that says "Free computers!"
W prawdziwym świecie większość osób miałaby duże wątpliwości przed wkroczeniem do nieoświetlonego, podejrzanie wyglądającego budynku z dużym, migającym neonem „Komputery za darmo!”.
EnglishIn addition to these shady dealings, Mr Draghi is also particularly open to criticism for his uncompromising stance against a debt haircut in Greece and in favour of the bail-out.
Niezależnie od tych podejrzanych kontaktów Mario Draghi jest także szczególnie krytykowany za swoje nieustępliwe stanowisko przeciw cięciom zadłużenia w Grecji i za popieranie dofinansowania.