EN shine
volume_up
{noun}

shine (also: flash, glint, gleam)
And always apologize when you've done something wrong, but don't you ever apologize for the way your eyes refuse to stop shining.
Ale nigdy nie przepraszaj za to, jak nieustający błysk w twoich oczach.
shine (also: gloss, luster, polish, sheen)
shine (also: gleam)

Context sentences for "shine" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd that is the light that I want to shine on health and medicine today.
I to jest właśnie to światło, którym chcę oświetlić dzisiaj zdrowie i medycynę.
EnglishTurn us again, O God; And cause thy face to shine, and we shall be saved.
Wzbudź moc swoję przed Efraimem, i Benjaminem, i Manasesem, a przybądź na wybawienie nasze.
EnglishTurn us again, O God of hosts; And cause thy face to shine, and we shall be saved.
Wystawiłeś nas na zwadę sąsiadom naszym; a nieprzyjaciołom naszym, aby sobie z nas śmiech stroili.
EnglishI was eliminating the data to get the true pattern of the data to shine through.
Eliminowałem dane, by rozbłysła prawdziwa zależność danych.
EnglishJehovah make his face to shine upon thee, and be gracious unto thee:
Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą, a niech ci miłościw będzie;
EnglishGod be merciful unto us, and bless us, [And] cause his face to shine upon us; Selah
Przedniejszemu śpiewakowi na Neginot psalm ku śpiewaniu.
English(Laughter) If you shine a light on them, they produce electricity.
(Śmiech) Jeśli skieruje się na nie światło produkują elektryczność.
EnglishMake thy face to shine upon thy servant; And teach me thy statutes.
Rozświeć nad sługą twoim oblicze twoje, a naucz mię ustaw twoich.
EnglishAnd then when you shine light on the entire network, just that cell type will be activated.
Gdy oświetlimy całą sieć, tylko jeden rodzaj komórek zareaguje.
EnglishSo, if you go out at night, you shine a flashlight, the animals are bright.
Jeśli w nocy użyjemy latarki, oczy zwierząt świecą jasno.
EnglishMake thy face to shine upon thy servant: Save me in thy lovingkindness.
W rękach twoich są czasy moje; wyrwijże mię z ręki nieprzyjaciół moich, i od tych, którzy mię prześladują.
EnglishWherefore [he] saith, Awake, thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall shine upon thee.
Dlatego mówi Pismo: Ocuć się, który śpisz i powstań od umarłych, a oświeci cię Chrystus.
EnglishThou shalt also decree a thing, and it shall be established unto thee; And light shall shine upon thy ways.
Bo cokolwiek postanowisz, będzieć się darzyło, a na drogach twoich rozjaśni się światłość.
EnglishMy agency is working closely with Columbia University and others to shine a light on these issues.
Moja agencja współpracuje blisko z Uniwersytetem Columbia.
EnglishAnd then, when you shine sunlight at them, the sunlight will be reflected back, just as it is in the eyes of an animal.
A gdy skierujemy na nie światło, zostanie ono odbite, jak od oczu zwierzęcia.
EnglishThat is the best light that we can shine in the dark corners of the European continent today.
To jest najlepsze światło, jakie możemy dziś zaświecić w najciemniejszych zakątkach europejskiego kontynentu.
EnglishTo shine upon them that sit in darkness and the shadow of death; To guide our feet into the way of peace.
Aby się ukazał siedzącym w ciemności i w cieniu śmierci ku wyprostowaniu nóg naszych na drogę pokoju.
EnglishAnd the cool thing about fluorescence is that it's not only bright, it actually can shine through tissue.
Co ciekawe, fluorescencja nie powoduje tylko świecenia guza, ale też sprawia, że guz świeci przez tkankę.
EnglishLet that day be darkness; Let not God from above seek for it, Neither let the light shine upon it.
Bodaj się był on dzień obrócił w ciemność
English. ~~~ When you shine light on them, you can see them bubbling.
Są to nanoprzewody zgromadzone za pomocą wirusów Kiedy się skieruje na nie strumień światła widać jak puszczają bąbelki.