EN shoot
volume_up
{noun}

1. agriculture

shoot (also: sucker)

2. other

shoot (also: graft, tribe, seedling)
shoot
volume_up
latorośl {f} (pęd)
He is green before the sun, And his shoots go forth over his garden.
Zieleni się na słońcu, i w ogrodzie jego świeża latorośl jego wyrasta.
shoot (also: sprout)

Context sentences for "shoot" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf they are unable to shoot enough seals, then there will be no fish for them to catch.
Jeśli nie będą mogli odstrzelić wystarczającej liczby fok, zabraknie dla nich ryb.
EnglishIf we shoot someone who wasn't hostile, at least we haven't killed them."
Jeżeli strzelimy do kogoś, kto nie był niebezpieczny, przynajmniej go nie zabijemy.
EnglishI'd want him to be unselfish, and look for the pass first and not shoot all the time.
Chciałbym, żeby nie był samolubny i szukał okazji do podania, a nie strzelał cały czas.
EnglishIt has been my impression if you shoot over 100, you have no business playing.
Odnoszę wrażenie że jeśli zagrasz ponad 100, to nie masz po co grać.
EnglishAnd I will shoot three arrows on the side thereof, as though I shot at a mark.
A ja wystrzelę trzy strzały po bok jego, zmierzając sobie do celu.
EnglishThe ratification of the Lisbon Treaty is a green shoot in itself.
Ratyfikacja traktatu lizbońskiego jest sama w sobie takim "zielonym kiełkiem”.
EnglishThat they may shoot in secret places at the perfect: Suddenly do they shoot at him, and fear not.
Którzy zaostrzyli język swój jako miecz, nałożyli strzałę swoję, słowo jadowite,
EnglishWhy in golf is it good to shoot under par... but a sub-par performance in anything else is bad?
Dlaczego w golfie dobrze jest mieć jak naj mniej uderzeń... a wszystko inne jest złe?
Englishwhen they now shoot forth, ye see it and know of your own selves that the summer is now nigh.
Gdy się już pukają, widząc to sami to uznawacie, że już blisko jest lato.
EnglishYou mean we can shoot a music video without actually using any video?"
Mówisz, że możemy nakręcić teledysk bez używania jakichkolwiek filmów?
EnglishAnd then, if you're one of these unsporting characters, you shoot the animals and take them home.
Wtedy, jeśli jesteśmy ludźmi niemiłymi, strzelamy do zwierzyny i zabieramy zdobycz.
EnglishI wanted them to be able to shoot from the outside. ~~~ I wanted them to be good inside too.
Chciałem, żeby dobrze strzelali z dystansu, ale też byli dobrzy w strzelaniu spod kosza.
EnglishTrying to have it fly straight is like trying to shoot an arrow with the feathered end forward.
Wczasie kiedy chce lepieć prosto leci jakby był wystrzeloną strzałą zakończoną piórami.
EnglishAnd he said unto his lad, Run, find now the arrows which I shoot.
I rzekł do chłopca swego: Bież, szukaj prędko strzał, które ja wystrzelę.
EnglishAnyway, I have this dream where I go upstairs... and I shoot my dad in the back of the head.
W każdym razie, miałem ten sen kiedy szedłem na górę... i strzeliłem mojemu ojcu w tył głowy.
EnglishThey're given weapons; they shoot for the logging camps; they get money.
Dostają broń i zabijają zwierzynę, za którą dostają pieniądze.
EnglishTurn your head this way; shoot; and you're bound to kill something.
Przekręć głowę w ten sposób, wystrzel, a na pewno kogoś zabijesz.
EnglishBe careful not to forcefully shoot water into the powder, since this can cause foaming.
Należy uważać, aby nie wstrzyknąć wody do proszku zbyt szybko, ponieważ może to spowodować spienienie.
EnglishSome of them shoot every half hour, every 15 minutes, every five minutes.
Aparaty robią zdjęcia mniej więcej co godzinę, niektóre z nich - co pół godziny, co 15 lub co 5 minut.
EnglishUntil that day comes, I stand for my father who tried to shoot the Nazis with an old gun.
Zanim nadejdzie ten dzień, utożsamiam się z moim ojcem, który strzelał do nazistów ze starej strzelby.