EN shop
volume_up
{noun}

shop (also: boutique, cupboard, store)
To jest sklep dla firmy torebek.
This, by the way, is the location of my favorite sandwich shop in California -- Vietnamese sandwich.
Na przykład coś takiego: jest to mój ulubiony sklep z kanapkami w Kalifornii, Wietnamska kanapka.
There's a cafe and there's a tourist shop.
Kawiarnia, sklep z pamiątkami.
shop (also: dot, full stop, period, point)
I call on Member States to increase public awareness of the one-stop shop and its constituent services.
Wzywam państwa członkowskie do informowania społeczeństwa o punktach kompleksowej obsługi i oferowanych przez nie usługach.
This one-stop shop system will make the administrative procedure simpler, less expensive and quicker.
Tego rodzaju system jednego punktu kompleksowej obsługi uprości procedurę administracyjną, obniży jej koszty i przyśpieszy realizację.
I therefore support the proposal to establish a one-stop shop for the various EU financing instruments aimed at SMEs.
Popieram zatem wniosek dotyczący utworzenia pojedynczego punktu kontaktowego dla różnych unijnych instrumentów finansowania przeznaczonych dla MŚP.
shop (also: garage, workshop)
My dad owned an automotive and industrial repair shop.
Mój tata miał warsztat samochodowy.
Najmuddin told me, "Well we have a vacancy in the carpentry shop." ~~~ "What?"
Najmuddin powiedział: "Mamy wakat w warsztacie stolarza." "Co?
When this trailer showed up at my shop in Berkeley, I'd actually never stepped foot in an Airstream trailer, or any other trailer.
Zanim przyczepa pojawiła się w moim warsztacie w Berkeley, nigdy przedtem nie byłem we wnętrzu żadnej przyczepy.

Context sentences for "shop" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd in recent decades, a lot of the funding for shop class has gone away entirely.
Przez ostatnie dekady, wiele funduszy na takie zajęcia całkowicie zniknęły.
EnglishYou try to get in touch with someone in the shop but do not get an e-mail response.
Chcemy nawiązać kontakt z kimś w sklepie, ale nie otrzymujemy odpowiedzi .
EnglishTo achieve this, we need to increase the confidence of consumers to shop across borders.
Aby tego dokonać, musimy zwiększyć zaufanie konsumentów do zakupów zagranicą.
EnglishSo, in the tidied-up version we have a sort of Keith Haring spare parts shop.
W tej uporządkowanej wersji mamy coś jakby sklepik Keitha Haringa z częściami zamiennymi.
EnglishThis applies equally to shop shelves and to restaurants and catering.
Dotyczy to w równym stopniu sklepowych półek, jak i restauracji oraz cateringu.
EnglishThis is your one-stop shop for a wide range of teaching material about Europe.
Na stronach tych zgromadzono szereg różnego rodzaju materiałów dydaktycznych na temat Europy.
EnglishIt would not be appropriate if Parliament waded into the discussion like a bull in a china shop.
Parlament nie powinien zachowywać się w tej dyskusji jak słoń w składzie porcelany.
EnglishSorry, this was my mother, by the way, in her bead shop in London.
Wybaczcie, to była moja mama, tak przy okazji, w jej sklepie z paciorkami w Londynie.
EnglishNajmuddin told me, "Well we have a vacancy in the carpentry shop." ~~~ "What?"
Najmuddin powiedział: "Mamy wakat w warsztacie stolarza." "Co?
EnglishNow it is shutting up shop there and opening a plant in Poland, yet again with the help of State aid.
Teraz zamyka tam swą fabrykę i otwiera nową w Polsce, znowu z pomocą państwa.
EnglishSo these are the stores that I shop in -- some of them -- because they need to know.
To są sklepy, w których kupuję -- oni muszą o tym wiedzieć.
EnglishWhen it broke after eight months, she took it back to the shop.
Po ośmiu miesiącach urządzenie się zepsuło, więc zaniosła je do sklepu.
EnglishIt is not enough for the toy to be in the shop and have a random test carried out there.
Sama obecność zabawki w sklepie i możliwość przeprowadzenia na miejscu testów losowych, to za mało.
EnglishAnd when I was 13, I had a job at a dressmaker's shop sewing clothes.
A w 13 roku życia pracowałam u krawcowej, sprzedawałam ubrania.
EnglishShe is the founder of Body Shop, the natural cosmetics king.
Jest założycielką sklepu Body Shop, króla wśród kosmetyków naturalnych.
EnglishI'll hear things like an extra room in the house, the basement, the coffee shop, the library.
Słyszę o dodatkowym pokoju w domu piwnicy kawiarni, bibliotece.
EnglishPlease shop around to find out which bank offers accounts to non-residents.
Zapoznaj się z różnymi ofertami, aby dowiedzieć się, który bank oferuje rachunki bankowe dla nierezydentów.
EnglishIt is very easy to play the hero in the coffee shop, miles and miles away.
Odgrywanie bohatera na odległość jest bardzo łatwe.
EnglishAnd we'd also have a coffee shop, and the waste grains from that could be used as a substrate for growing mushrooms.
Możemy mieć też kawiarnie, w której kawowe fusy będą użyte jako podłoże do pieczarek.
EnglishWe have shifted from being a talking shop to a co-legislature.
Z sali rozmów zamieniliśmy się w ciało współprawodawcze.