EN showcase
volume_up
{noun}

1. general

showcase (also: window, store window)
showcase

2. figurative

Synonyms (English) for "showcase":

showcase

Context sentences for "showcase" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI produced in Dubai a show for Ahmed Ahmed to showcase his new Axis special to a packed room.
Nagrałem w Dubaju show dla Ahmed Ahmed'a i zaprezentowałem nowy odcinek 'Osi' pełnej sali.
EnglishThis report is important to showcase and reverse the discrimination based on gender and intergenerational solidarity!
Przedmiotowe sprawozdanie jest ważne, ponieważ ukazuje i zatrzymuje dyskryminację ze względu na płeć oraz solidarność między pokoleniami!
EnglishFirst, it allows us to showcase our Arab filmmakers and voices to one of the most cosmopolitan cities in the world, New York City.
Po pierwsze, pozwala nam pokazać arabskich filmowców i ich głos jednemu z najbardziej globalnych miast świata, Nowemu Jorkowi.
EnglishI believe that from next year onwards Slovakia will be a model stable eurozone member; a problem-free showcase for the European Union.
Wierzę, że od następnego roku, Słowacja będzie modelowym i stabilnym członkiem strefy euro; wolnym od problemów wzorcem dla Unii Europejskiej.
EnglishIn the best Worldchanging tradition, it might also serve as a showcase for good ideas, successful projects and efforts to make a difference that deserve much more visibility.
W dobrej tradycji Worldchanging, może również służyć jako przedstawienie dobrych pomysłów, udanych projektów i wysiłków robiących różnicę, które zasługują na większą uwagę.