"sick" translation into Polish

EN

"sick" in Polish

EN sick
volume_up
{noun}

sick

Context sentences for "sick" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe found increasingly that people who drank from the pump were getting sick.
Przekonało go to jeszcze bardziej, że ludzie, którzy pili wodę z pompy zachorowali.
EnglishDo not administer to sick or debilitated dogs or dogs suffering from heat stress.
Nie stosować u psów chorych, osłabionych lub cierpiących na stres cieplny.
EnglishNow Simon's wife's mother lay sick of a fever; and straightway they tell him of her:
A świekra Szymonowa leżała, mając gorączkę, o której mu wnet powiedzieli.
EnglishAnd they come, bringing unto him a man sick of the palsy, borne of four.
Tedy przyszli do niego niosący powietrzem ruszonego, którego czterej nieśli.
EnglishAnd the king said unto me, Why is thy countenance sad, seeing thou art not sick?
I rzekł mi król: Czemuż twarz twoja tak smutna, gdyż nie chorujesz?
EnglishAnd they cast out many demons, and anointed with oil many that were sick, and healed them.
I wyganiali wiele dyjabłów, i wiele chorych olejkiem mazali i uzdrawiali je.
EnglishHope deferred maketh the heart sick; But when the desire cometh, it is a tree of life.
Nadzieja długa wątli serce; ale żądość wypełniona jest drzewem żywota.
EnglishAnd Jehovah struck the child that Uriah's wife bare unto David, and it was very sick.
Wtem zaraził Pan dziecię, które była urodziła żona Uryjaszowa Dawidowi, i zwątpiono o niem.
EnglishLook, the ordinary Afghan is sick and tired of hearing about microcredit.
Przeciętny Afgańczyk ma już szczerze dość słuchania o mikropożyczkach.
EnglishAnd they thought that if there was a pandemic, a billion people would get sick.
Powiedzieli, że jeśli pandemia nastąpi, zachoruje miliard ludzi.
EnglishI am sick of hearing that we cannot do better, that we have done all we can.
Mam dość wysłuchiwania, że nie możemy zrobić lepiej, że zrobiliśmy wszystko, co tylko możliwe.
Englishsince he longed after you all, and was sore troubled, because ye had heard that he was sick:
Ponieważ pragnął was wszystkich i bardzo się frasował, żeście słyszeli, iż zachorował.
EnglishVoters are sick of being blamed for climate change and are no longer prepared to pay for it.
Wyborcy mają dość obwiniania ich o zmianę klimatu i nie mają już zamiaru za nią płacić.
EnglishFeeling or being sick (nausea, vomiting); headache, reddening of skin at the patch site.
Nudności, wymioty; bóle głowy, zaczerwienienie w miejscu nałożenia.
EnglishAnd when saw we thee sick, or in prison, and came unto thee?
Albo kiedyśmy cię widzieli chorym, albo w więzieniu, a przychodziliśmy do ciebie?
EnglishAnd he sent them forth to preach the kingdom of God, and to heal the sick.
I rozesłał je, żeby kazali królestwo Boże, i uzdrawiali niemocne.
EnglishIf you have loss of appetite, fatigue, feeling sick (nausea), repeated vomiting, especially if
jeśli pacjent zauważy utratę apetytu, zmęczenie, uczucie mdłości (nudności), nawracające
EnglishWhen therefore he heard that he was sick, he abode at that time two days in the place where he was.
A gdy usłyszał, iż choruje, tedy został przez dwa dni na onemże miejscu, gdzie był.
Englishstomach ache, dry mouth, increased saliva, being sick (vomiting),
bóle żołądka, suchość w jamie ustnej, zwiększenie ilości śliny, wymioty,
EnglishWe are talking about over 1 000 dead and 15 000 sick and the numbers keep rising.
Mamy do czynienia z ponad tysiącem ofiar śmiertelnych i 15 tysiącami chorych, a liczby te stale rosną.