"sieve" translation into Polish

EN

"sieve" in Polish

EN

sieve {noun}

volume_up
1. general
Let Mr Gaubert be assured: it is a well-known fact in every emigration country that Europe is like a sieve.
Niech pan poseł Gaubert będzie spokojny: w każdym kraju emigranckim wiadomo, że Europa jest jak sito.
Otherwise our minds are like sieves.
W przeciwnym razie nasze umysły będą jak sito.
European procedures in their present form are a veritable sieve through which the commercial interests of agribusiness can percolate freely.
Procedury europejskie w obecnie obowiązującej formie są jak prawdziwe sito, przez które z łatwością mogą przenikać korzyści handlowe agroprzedsiębiorstw.
2. "small"
sieve (also: strainer)

Synonyms (English) for "sieve":

sieve

Context sentences for "sieve" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLet Mr Gaubert be assured: it is a well-known fact in every emigration country that Europe is like a sieve.
Niech pan poseł Gaubert będzie spokojny: w każdym kraju emigranckim wiadomo, że Europa jest jak sito.
EnglishEuropean procedures in their present form are a veritable sieve through which the commercial interests of agribusiness can percolate freely.
Procedury europejskie w obecnie obowiązującej formie są jak prawdziwe sito, przez które z łatwością mogą przenikać korzyści handlowe agroprzedsiębiorstw.
EnglishWhen I hear Fortress Europe mentioned, I am sad to observe that it leaves so much to be desired that we should perhaps coin the phrase Sieve Europe instead.
Kiedy słyszę o "twierdzy Europa” z przykrością muszę stwierdzić, że pozostawia to tak wiele do życzenia, że powinniśmy może ukuć wyrażenie "Europa - sito”.