"similarity" translation into Polish

EN

"similarity" in Polish

EN similarity
volume_up
{noun}

In the end, their similarity is not that interesting.
Ich podobieństwo nie jest szczególnie ciekawe.
Google uses several factors to determine the similarity of different sites.
Przy ustalaniu stopnia podobieństwa różnych witryn Google bierze pod uwagę wiele czynników.
So there are striking similarities, I think, to the Internet boom, right?
Uderzające podobieństwo do ekonomii wczesnego internetu.

Synonyms (English) for "similarity":

similarity
similar

Context sentences for "similarity" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI think the only point of similarity between us is we both like to talk about ourselves.
Jedyną naszą wspólną cechą było to, że obaj lubimy mówić o sobie.
EnglishThis is also due to the confusion brought about by the similarity between the two marks.
Jest to także wynik nieporozumień i pomyłek będących następstwem podobieństw pomiędzy tymi dwoma znakami.
EnglishThere's a huge amount of information about the genetics just by comparing the genetic similarity.
Olbrzymia ilość informacji o genetyce pochodzi ze zwykłego porównywania pokrewieństwa genetycznego.
EnglishAnd then there is self-similarity across the scales -- in other words, from one skin of the onion to another one.
A w dodatku istnieje samopodobieństwo pośród skal -- innymi słowy, między jedną warstwą cebuli, a kolejną.
EnglishThey did it within two or three degrees of the pole, to maintain similarity between continents.
Kontrolujemy rozgałęzianie by odwzorować jakie były kontynenty, przeprowadzamy symulację tysiące razy by oszacować parametry i zobaczyć czy mamy racje.
EnglishProximate self-similarity.
EnglishI fully support the Hungarian Presidency's priorities on account of their pro-European nature and similarity to the interests of the EU as a whole.
Szanowny Przewodniczący! W pełni popieram priorytety prezydencji węgierskiej za względu na ich proeuropejski charakter i zbieżność z interesem całej UE.
EnglishAnd they go quite closely together, and you can see that the similarity with India and China, in many ways, are greater than the differences with them.
Oba kraje zbliżają się do siebie dość blisko, i można zobaczyć, że podobieństw między Indiami i Chinami, w wielu aspektach, jest ich więcej niż różnic.
EnglishThe leadership there should avoid, in its approaches to the opposition and peaceful protestors, any similarity with the regimes in North Africa, Russia or Belarus.
W stosunkach z opozycją i pokojowo protestującymi władze Azerbejdżanu powinny unikać jakichkolwiek podobieństw do reżimów Afryki Północnej, Rosji i Białorusi.
EnglishI am making this point above all because I see a similarity between what is happening at the moment in the Middle East, in North Africa, and what happened in Europe in 1989.
Mówię o tym przede wszystkim dlatego, że dostrzegam pewną analogię między obecnymi wydarzeniami na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej a sytuacją w Europie w 1989 roku.
EnglishIn similarity to some macrolides, telithromycin caused a prolongation of Qtc interval in dogs and on action potential duration in rabbit Purkinje fibers in vitro.
Telitromycyna, podobnie jak niektóre antybiotyki makrolidowe, powodowała wydłużenie odstępu QTc u psów oraz miała wpływ na potencjał czynnościowy włókien Purkinjego u królików in vitro.