"sketches" translation into Polish

EN

"sketches" in Polish

EN sketches
volume_up
{plural}

sketches (also: outlines)
volume_up
szkice {f pl}
These are sketches of some of the little details.
Oto szkice ukazujące drobne szczegóły.
And here I'm expecting at any moment, "OK, they're going to turn the page, and I'm going to see the cars, I'm going to see the sketches, I'm going to see maybe some idea of where it's going."
I oczekują w każdym momencie, "OK, odwrócą stronę, i zobaczę samochody, zobaczę szkice, zobaczę jakiś pomysł do czego to wszystko zmierza.
sketches
volume_up
skecze {f pl}

Synonyms (English) for "sketch":

sketch

Context sentences for "sketches" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd after I got -- I was really drunk -- I was asked to do some sketches on napkins.
I po tym, jak się nieźle upiłem poproszono mnie o zrobienie kilku szkiców na serwetkach.
EnglishAnd I made some sketches on napkins -- little boxes and Morandi-like things that I used to do.
Narysowałem ich kilka, pudełeczka i rzeczy a'la Morandi, które zwykle robiłem.
EnglishAlright, now I'm going to reduce all of this to a series of simple dumb sketches.
czego na początku lub w pojedynkę by się nie wymyśliło. ~~~ Zilustruję to kilkoma prostymi szkicami.
EnglishDesign nowadays, if you mean it, you don't start with styling sketches.
Ja zacząłem od mnóstwa pomysłów. ~~~ Około 8 albo 9 lat temu.
EnglishWe start from doodles and sketches. And sometimes we make real plans.
Zaczynamy od rysuneczków i szkiców, ale czasami robimy konkretne plany, a czasami po prostu zaczynamy budować.
EnglishAnd again, the transition from one of the many thousands of sketches and computer images to the reality.
I ponownie, jest to przejście od jednego z tysięcy szkiców i komputerowych rysunków do rzeczywistości.
EnglishAnd that's when we began to sell the world that architecture was created by individuals creating genius sketches.
Nic z tego. ~~~ Zaczęliśmy mówić światu, że architekturę tworzą jednostki, które genialnie szkicują.
EnglishThese sketches brought to life the key ideas, the portraits, the magic moments that we all experienced last year.
Rysunki te zobrazowały główne idee, obrazy i wyjątkowe momenty, których doświadczyliśmy w zeszłym roku.
EnglishSo by now, there must be a hundred pictures of me smiling with my sketches in the files of the Vietnamese police.
Tak więc jest już pewnie setki zdjęć w aktach wietnamskiej policji, na których uśmiecham się z moimi szkicami.
English Erich Loest’ novel Nikolaikirche sketches in epic strokes the collapse of the GRD, with the focus on Leipzig.
Powieść Ericha Loesta Nikolaikirche zarysowuje z epickim rozmachem upadek NRD, skupiając się na wydarzeniach w Lipsku.
EnglishBut through exposure to composite sketches, Polaroids, mug shots and line-ups, eyewitness testimony can change.
Ale pod wpływem zetknięcia ze szkicami pamięciowymi polaroidami i ustawieniami w linii zeznanie świadków naocznych może ulec zmianie.
EnglishAnd these were created without sketches, just freehand, by putting the sugar down on a white surface and then manipulating it to get the words and designs out of it.
Po prostu kładłam cukier na białej powierzchni i bawiłam się nim, tworzyłam słowa i wzory.
EnglishThis resolution sketches out a few responses that chime with the demands and aspirations of European and American public opinion.
Omawiana rezolucja nakreśla pewne reakcje, które zbiegają się z wymaganiami i aspiracjami amerykańskiej i europejskiej opinii publicznej.
EnglishDavid Sibbet from The Grove, and Kevin Richards, from Autodesk, made 650 sketches that strive to capture the essence of each presenter's ideas.
David Sibbet z organizacji The Grove, oraz Kevin Richards z Autodesk wykonali 650 rysunków, starając się uchwycić sedno idei każdego z prowadzących.
EnglishHe was taking pictures of me and of my sketches, and I thought, "This is great, a Vietnamese fan." ~~~ And as he came the second day, I thought, "Wow, that's really a cartoon lover."
Robił zdjęcia mi i moim szkicom, i pomyślałem, " To jest wspaniałe, wietnamski fan." Kiedy przyszedł drugiego dnia, pomyślałem, "Wow, to prawdziwy miłośnik rysunków."
English. - (FR) Although this report is interesting on a number of points and sketches out a battle plan against illegal immigration, it contains some enormous stumbling-blocks.
na piśmie. - (FR) Choć sprawozdanie to jest w wielu punktach interesujące oraz nakreśla plan bitwy z nielegalną imigracją, prowadzi do powstania kilku poważnych przeszkód.