"sleep" translation into Polish

EN

"sleep" in Polish

PL

EN sleep
volume_up
{noun}

sleep (also: dream)
Slothfulness casteth into a deep sleep; And the idle soul shall suffer hunger.
Lenistwo przywodzi twardy sen, a dusza gnuśna będzie łaknęła.
So sleep is about sleep phases, or stages -- some people call them different things.
Sen ma fazy snu -- różni ludzie różnie je nazywają.
. ~~~ Now let's move from sleep to diseases.
Zostawmy sen, porozmawiajmy o chorobach.

Context sentences for "sleep" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYour seat, your sleep and your play on a big geodesic island made of leather.
Siedzicie, śpicie i bawicie się na dużej geodezyjnej wyspie zrobionej ze skóry.
EnglishNeupro has been associated with somnolence and episodes of sudden sleep onset.
Stosowanie produktu Neupro było związane z sennością i przypadkami nagłego zasypiania.
EnglishSo given all of that and given how darn neurotic I am, how do I get any sleep at all?
Biorąc to wszystko i moją nerwicę pod uwagę jak w ogóle udaje mi się zasnąć?
EnglishBut about school, if you could sneak in a couple hours ' sleep, you'd catch up.
A wracając do szkoły, gdybyś trochę więcej czasu poświęcił nauce to podgoniłbyś materiał.
Englishtriazolam, oral (taken by mouth) midazolam (used to help you sleep and / or relieve
triazolam i podawany doustnie midazolam, stosowany w celu ułatwienia zasypiania i (lub)
Englishtriazolam and oral (taken by mouth) midazolam (used to help you sleep and / or relieve
triazolam i podawany doustnie midazolam, stosowany w celu ułatwienia zasypiania i (lub)
EnglishAll the kings of the nations, all of them, sleep in glory, every one in his own house.
Wszyscy królowie narodów, cokolwiek ich było, pochowani są w sławie, każdy w domu swoim.
EnglishBy activating its receptors, zaleplon increases GABA's effects, which encourages sleep.
Poprzez aktywowanie receptorów zaleplon wzmacnia działanie GABA, co wspomaga zasypianie.
EnglishFor this cause many among you are weak and sickly, and not a few sleep.
Dlatego między wami wiele jest słabych i chorych, i niemało ich zasnęło.
EnglishNeupro has been associated with somnolence and episodes of sudden sleep onset.
Stosowanie produktu Neupro było związane z sennością i przypadkami nagłego zasypiania szczególnie.
EnglishIf we look at the bed here, we can see that they sleep on a rug on the floor.
Jeśli spojrzymy na posłanie - ci śpią na chodniku na podłodze.
EnglishIn a globalised economy, where the markets never sleep, our only defence is transparency.
W globalnej gospodarce, której rynki nigdy nie śpią, naszą jedyną obroną jest przejrzystość.
EnglishFour sleep in one twin bed, and three sleep on the mud and linoleum floor.
Czworo śpi na podwójnym łóżku, a troje na ziemi i na linoleum.
EnglishOne case of sleep apnoea was experienced during this study.
W trakcie badania odnotowano jeden przypadek bezdechu periodycznego we śnie.
EnglishLipoma Sleep disorder Cerebral infarction Vitreous floaters; conjunctival hemorrhage
Nowotwory Zaburzenia psychiczne Zaburzenia układu nerwowego Zaburzenia oka Zaburzenia ucha i błędnika
EnglishIngeborg Bachmann Prize for Der Schlaf in den Uhren ('The Sleep in the Clocks'); Dresden Poetry Prize
Ingeborg Bachmann za opowiadanie Der Schlaf in den Uhren; Drezdeńska Nagroda Poetycka
EnglishIt is a pity that most of the population of Central Asia will probably have gone to sleep ages ago.
Szkoda, że większa część populacji Azji Środkowej prawdopodobnie zasnęła wiele lat temu.
EnglishFor they sleep not, except they do evil; And their sleep is taken away, unless they cause some to fall.
Boć oni nie zasną, aż co złego zbroją; ani się uspokoją, aż kogo do upadku przywiodą;
EnglishAnd, not only do they protect the people who sleep under them, but they have these great contagion benefits.
Moskitiery nie tylko chronią śpiących, ale też skutecznie zapobiegają zarażaniu.
EnglishWhat I'd like to close with then today is the first look at "Sleep" by Virtual Choir 2.0.
Czuję się blisko związany z tym chórem prawie jak z rodziną.