EN

slick {noun}

volume_up
2. other
The oil slick was now moving north towards Dassen Island, and the rescuers despaired, because they knew if the oil hit, it would not be possible to rescue any more oiled birds.
Wiedzieli, że jeśli plama ropy dotrze do wyspy, nie będzie szans na uratowanie reszty ptaków.
3. American English

Context sentences for "slick" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishNiliacus Lacus, try to get the practice, slick-a-tick-a-bacus. That's a cool name.
Niliacus Lacus, spróbuj osiągnąć w tym wprawę, cwaniaku.
EnglishIn the meantime the Chinese capital is undergoing a slick clean-up, says Amnesty International.
Tymczasem w stolicy Chin starannie przeprowadzane jest gruntowne sprzątanie, podaje Amnesty International.
EnglishIM: Look how cute she looks with this, just a slick back.
IM: Popatrzcie jak ładnie ona wygląda z tym gładkim tyłem.
EnglishIn the case of the oil slick in the Gulf of Mexico, application of the polluter-pays principle has been called for.
W przypadku plamy ropy w Zatoce Meksykańskiej wzywa się do zastosowania zasady, że zanieczyszczający płaci.
EnglishThey weren't quite slick enough.
EnglishMadam President, the collapse of the platform off the coast of Louisiana on 22 April has caused an oil slick on an incredible scale.
Pani przewodnicząca! Zatonięcie platformy u wybrzeży Luizjany 22 kwietnia spowodowało wyciek ropy naftowej na niewiarygodną skalę.
EnglishWhen it comes time to spawn, they come inside, and these two tuna that were tagged, you can see them on the spawning grounds very much right in the area of the slick.
Te dwie oznakowane ryby, są na tarlisku, w pobliżu wycieku ropy.
EnglishThe oil slick was now moving north towards Dassen Island, and the rescuers despaired, because they knew if the oil hit, it would not be possible to rescue any more oiled birds.
Wiedzieli, że jeśli plama ropy dotrze do wyspy, nie będzie szans na uratowanie reszty ptaków.
EnglishIn the opinion of British environmental chemists, no other intervention should have been made besides keeping the oil slick away from the coastline.
Zdaniem brytyjskich chemików ds. ochrony środowiska naturalnego nie powinno się było podejmować żadnych innych interwencji poza utrzymywaniem plamy ropy z dala od wybrzeża.