"slums" translation into Polish

EN

"slums" in Polish

PL
PL

"slums" in English

EN

EN slums
volume_up
{plural}

Synonyms (English) for "slum":

slum
English

Context sentences for "slums" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEven in the slums of India more than 50 percent of urban kids are going into private schools.
Nawet w slumsach indyjskich ponad 50 miejskich dzieci uczęszcza do prywatnych szkół.
EnglishThis is a photo I took standing on the rooftops of one of the largest slums in the world in Mumbai, India.
To zdjęcie zrobiłem na dachu budynku w jednym z największych slumsów w Bombaju.
EnglishNow, Mathare Valley is one of the oldest slums in Africa.
Leżą ok. 5 km od Nairobi, są długie na 1,5 km i szerokie na 0,3 km.
EnglishThis is Kibera, Kenya, one of the largest slums of Africa.
Oto Kibera, Kenia -- jeden z największych slamsów w Afryce.
EnglishSo in a town like Mumbai, which is half slums, it's 1/6th of the GDP of India.
Następnie poziom zamożności wzrasta.
EnglishAnd together they started a book club for a hundred people in the slums, and they're reading many TED authors and liking it.
Załozyli klub książki dla setek ludzi ze slumsów czytują i lubią wielu autorów TED.
EnglishKibera is one of Africa's largest slums.
Kibera to jeden z największych slamsów w Afryce, na peryferiach Nairobi, stolicy Kenii.
EnglishThey live next to each other in slums, in extreme poverty.
Żyją obok siebie w slumsach, w skrajnym ubóstwie.
EnglishIt is not the case that slums undermine prosperity, not the working slums; they help create prosperity.
Telewizja kablowa, woda, wszystko jest kradzione.
EnglishOur first school was on a rooftop of a building inside the slums, a second story building, the only second story building inside the slums.
Nasz pierwsza szkoła mieściła się na dachu dwupiętrowego budynku w dzielnicy nędzy.
EnglishUnfortunately it is well known in every Member State what slums and what terrible conditions the Roma live in.
Niestety w każdym państwie członkowskim doskonale wiadomo, w jakich slumsach i w jak okropnych warunkach żyją Romowie.
EnglishThe first thing that we did was walk through the slums.
Zaczęliśmy od wycieczki po slamsach.
EnglishAnd these vaccinators, these volunteers, they have got to dive headlong into some of the toughest, densest urban slums in the world.
Ci wolontariusze, muszą się często zmierzyć z największymi, gęsto zaludnionymi slumsami na świecie.
EnglishIn six years now, we have four schools, one junior college, 1,100 children coming from 28 slums and four orphanages.
W ciągu sześciu lat stworzyliśmy cztery szkoły, uczelnię półwyższą dla 1100 dzieci z 28 osiedli i czterech domów dziecka.
EnglishI didn't grow up in the slums or anything that dire, but I know what it is to grow up without having money, or being able to support family.
Nie urodziłam się w slumsach, ale wiem, czym jest brak pieniędzy, niemożność wykarmienia rodziny.
EnglishHe was actually living in the Kibera slums when his father called him and told him about Artemisia and the value-add potential.
Właściwie żył w slumsach w Kibery, gdy zawołał go ojciec i powiedział mu o Artemizji i potencjale wartości dodanej.
EnglishSo there are schools in slums like this.
EnglishThere are no state schools in slums.
EnglishThere is also this myth that parents from the slums are not interested in their children going to school; they'd much rather put them to work.
Istnieje błędne przekonanie, że rodziców ze slumsów nie obchodzi edukacja swoich dzieci i woleliby posłać je do pracy.
EnglishThat's why in June of this year, we passed, as a species, 51 percent of us living in cities, and bustees, and slums, and shantytowns.
Dlatego przeprowadzają się do miast. ~~~ Dlatego od czerwca tego roku ponad 51 procent ludzi mieszka w miastach, w slumsach i w dzielnicach ruder.

Other dictionary words