EN speed
volume_up
{noun}

So once you have gravity, here's this -- increase the speed by something, increase the ship's speed.
Zwiększę trochę prędkość rakiety. ~~~ Zwiększę trochę prędkość rakiety.
How many eighth graders do you know of who have measured the speed of light?
Ilu znacie ośmioklasistów którzy zmierzyli prędkość światła?
It's breathtaking, in terms of the speed at which this city is transforming.
Prędkość zmian w tym mieście zapiera dech.
These changes made it possible to improve the availability and speed of the system.
Zmiany te umożliwiły poprawę dostępności do systemu i jego szybkość działania.
But for this European Council, speed seems no longer to be of the essence.
Wydaje się jednak, że dla obecnej Rady Europejskiej szybkość nie ma znaczenia.
I agree that speed is undoubtedly an advantage in this work.
Zgadzam się, że szybkość jest w przypadku takich działań niewątpliwą zaletą.
speed
volume_up
spid {m} [coll.]

Context sentences for "speed" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English- Mrs Flautre, the President does not measure the speed at which speakers talk.
Pani poseł Flautre, przewodniczący nie mierzy szybkości mówienia podczas wystąpień.
EnglishAnd one day, a vessel not unlike this will probably break the world speed record.
I pewnego dnia, łódź całkiem jak ta prawdopodobnie pobije światowy rekord prędkości.
EnglishIn my opinion, this document is necessary and it was written with appropriate speed.
Moim zdaniem ten dokument jest niezbędny i został odpowiednio szybko przygotowany.
EnglishHere too the role of rail transport, i.e. high speed trains, is not appreciated.
Tu też nie doceniono transportu kolejowego tzw. szybkich linii kolejowych.
EnglishAgainst this background, every month in which we speed up is an advantage for us all.
Na tej podstawie, każdy miesiąc przyspieszenia niesie korzyści dla nas wszystkich.
EnglishTogether with a dazzling speed comes the liberating descent to Marseille.
Razem z oślepiającą szybkością pojawia się uwalniający zjazd w kierunku Marsylii.
EnglishAlso, reducing the speed limit will allow us to fight the greenhouse effect.
Ponadto obniżenie ograniczenia prędkości umożliwi nam walkę z efektem cieplarnianym.
EnglishIt is used to speed up the recovery of your muscles after an operation.
Jest stosowany do przyspieszenia powrotu mięśni do normalnego stanu po operacji.
EnglishLet us move at a proper pace and let us take it at a speed which we can afford.
Posuwajmy się naprzód w odpowiednim tempie; w takim, na które nas stać.
EnglishIndeed, the Commission is alarmed by the speed with which this case was dealt with.
Komisja jest faktycznie zaniepokojona szybkością rozwiązania tej sprawy.
EnglishHere too, I am very much counting on Belgium to speed up the implementation process.
W tym przypadku również bardzo liczę na to, że Belgia przyspieszy proces jej wdrożenia.
EnglishTogether we had just broken the world speed record for a trek to the South Pole.
Wspólnie pobiliśmy właśnie rekord świata w szybkości pieszej wędrówki na biegun południowy.
EnglishA multi-speed Europe also makes it easier to continue accession negotiations.
Europa wielu prędkości ułatwia także kontynuację negocjacji akcesyjnych.
EnglishOn top of all that, then, the December European Council is asking us to speed up our work.
Na dodatek następnie, w grudniu, Rada Europejska wzywa nas do przyspieszenia prac.
EnglishI would also say the Commission has responded to the financial crisis with unusual speed.
Chcę również zauważyć, że Komisja niezwykle szybko zareagowała na kryzys finansowy.
EnglishLet us speed up Serbia's integration, but without relaxing the requirements in any way.
Przyspieszmy integrację Serbii, ale bez jakiegokolwiek łagodzenia wymogów.
EnglishThe Commission is aware of the need to speed up the registration procedures.
Komisja ma świadomość konieczności przyspieszenia procedur rejestracji.
EnglishTo do so, pressure and blackmail are being piled on (enlargement, the two-speed EU, etc.).
W tym celu korzystają z nacisku i szantażu (rozszerzenie, EU dwóch prędkości itd.).
EnglishThese two new airplanes are the same speed as the DC8 that was done in 1958.
Te dwa samoloty latają z taką samą prędkością jak DC8 wykonany w 1958.
EnglishFor example, the Presidency decided to speed up work in the field of explosives.
Prezydencja zadecydowała przykładowo o przyspieszeniu pracy w obszarze materiałów wybuchowych.