EN spin
volume_up
{noun}

1. general

spin (also: rotation, slew, twist)

2. "turn"

I'm using little phone connectors to make them so they can spin.
Użyłem złączy telefonicznych dla swobodnego obrotu.

3. sports

spin (also: flight)
I'm using little phone connectors to make them so they can spin.
Użyłem złączy telefonicznych dla swobodnego obrotu.

Synonyms (English) for "spin":

spin

Context sentences for "spin" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo it's a little bit difficult from there to spin in some kind of positive conclusion.
Trochę ciężko mi z tego miejsca dojść do jakiejkolwiek pozytywnej konkluzji.
EnglishI'll try to spin a story about energy, and oil's a convenient starting place.
Opowiem wam na temat energii i najwygodniej rozpocząć od ropy naftowej.
EnglishConsider the lilies of the field, how they grow; they toil not, neither do they spin:.
Przypatrzcie się liliom polnym, jako rosną; nie pracują, ani przędą.
EnglishWe're going to move even further down, and go to one single electron spin.
Zejdziemy jeszcze niżej, do poziomu spinu pojedynczego elektronu.
EnglishIt's the interaction of both these magnets which makes this motor spin.
Chodzi o współoddziaływanie obu magnesów, ono obraca motorem.
EnglishAnd what I'm going to do is, I'm going to hold it here, and I'm going to spin it.
I to co zrobię, to będę go tu trzymał, i nim zakręcę.
EnglishYou put the blood in, you spin it -- somebody sits there and spins it.
Bierzecie plastikową rurkę i przyczepiacie ją do ubijaczki.
EnglishIt is always the same old story, and it is always the same old yarn that you spin for us here.
To jest zawsze ta sama stara śpiewka I te same niestworzone historie, które nam teraz opowiadacie.
EnglishImagine if a team of physicists could stand inside of an atom and watch and hear electrons spin.
Wyobraźcie sobie zespół fizyków, stojących w środku atomu, słyszących i obserwujących spin elektronów.
EnglishThe combination of spin, on the one hand, and the Internet on the other.
Czyli połączenie marketingu [spin] z Internetem.
EnglishThat misconception is often created by those who put a populist spin on historical events.
To błędne wyobrażenie jest często tworzone przez ludzi nadających wydarzeniom historycznym populistyczny charakter.
EnglishI'm using little phone connectors to make them so they can spin.
Użyłem złączy telefonicznych dla swobodnego obrotu.
English(Laughter) He can't spin a web anytime; he's got to pull his pants down first.
(Śmiech) Najpierw muszą zdjąć gatki.
EnglishAnd the question was, here we do it by taking a sample, we put it in a centrifuge, we spin it, and you get blood cells out.
Tutaj pobieramy próbkę. ~~~ Wkładamy do wirówki. ~~~ Wirujemy i pozbywamy się krwinek.
EnglishAnd, like Chief Seattle said, "We did not spin the web of life.
I jak to Chief Seattle powiedział: ’To nie my nadajemy przeznaczenie życiu, my jesteśmy we wszystkich jego wątkach.
English. ~~~ It's not spin.
Istnieje tu możliwość i jest ona rzeczywista.
EnglishThey could spin on their heads for 80 times in a row.
Mogli zakręcić się na głowie 80 razy pod rząd.
EnglishBut potentially more important than this is the tremendous value of the spin-off technology that can come from this project.
Ale potencjalnie większe znaczenie ma wartość przyszłych technologii, jakie zainspiruje ten projekt.
EnglishI can release my wing when I am in a spin or unstable.
Nie na tych skrzydłach, tylko na początku.
EnglishIf you spin something, it tends to fly out.
Kiedy się czymś kręci, wylatuje na zewnątrz.