EN spoil
volume_up
{noun}

spoil (also: booty, haul, loot, plonk)
Have they not found, have they not divided the spoil?
Snać trafili na łup, i dzielą go?
Out of the spoil won in battles did they dedicate to repair the house of Jehovah.
Bo z wojen i z łupów poświęcali na poprawę domu Pańskiego;
And they took all the spoil, and all the prey, both of man and of beast.
I pobrali wszystkie łupy, i wszystkie plony z ludzi, i z bydła,
spoil (also: haul, prey, prize, quarry)

Context sentences for "spoil" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLet the extortioner catch all that he hath; And let strangers make spoil of his labor.
Niech lichwiarz załapi wszystko, co jest jego, a niech obcy rozchwycą pracę jego.
EnglishWe shall find all precious substance; We shall fill our houses with spoil;
Wszelkiej majętności kosztownej nabędziemy, napełnimy domy nasze korzyścią;
EnglishBetter it is to be of a lowly spirit with the poor, Than to divide the spoil with the proud.
Lepiej jest być uniżonego ducha z pokornymi, niżeli dzielić korzyści z pysznymi.
EnglishThou makest us to turn back from the adversary; And they that hate us take spoil for themselves.
Ale teraz odrzuciłeś i zawstydziłeś nas, a nie wychodzisz z wojskami naszemi.
EnglishTake us the foxes, the little foxes, That spoil the vineyards; For our vineyards are in blossom.
Połapcie nam liszki, liszki małe, które psują winnice; ponieważ winnice nasze kwitną.
EnglishBut all the cattle, and the spoil of the cities, we took for a prey unto ourselves.
Tylko wszystkie bydła i łupy z miast rozebraliśmy między się.
EnglishOut of the spoil won in battles did they dedicate to repair the house of Jehovah.
Bo z wojen i z łupów poświęcali na poprawę domu Pańskiego;
EnglishAnd they took all the spoil, and all the prey, both of man and of beast.
I pobrali wszystkie łupy, i wszystkie plony z ludzi, i z bydła,
Englishonly the cattle we took for a prey unto ourselves, with the spoil of the cities which we had taken.
Tylkośmy bydło pobrali sobie, i korzyści z miast, którycheśmy dobyli.
EnglishSo the armed men left the captives and the spoil before the princes and all the assembly.
Przetoż ono wojsko zostawiło i więźniów i łupy swe przed książętami, i przed wszystkiem zgromadzeniem.
EnglishAnd your spoil shall be gathered as the caterpillar gathereth: as locusts leap shall men leap upon it.
I będą zebrane łupy wasze, jako zbierają chrząszcze; a jako przypada szarańcza, tak oni przypadną na nie.
EnglishBut in the developing world a lot of vaccines spoil before they're administered, and that's because they need to be kept cold.
Prawie wszystkie szczepionki trzeba przechowywać w temperaturze lodówki.
Englishand they said, This is blood; the kings are surely destroyed, and they have smitten each man his fellow: now therefore, Moab, to the spoil.
I rzekli: Krew jest; pewnie się pobili królowie, i pobici są jeden od drugiego.
EnglishOr how can one enter into the house of the strong [man,] and spoil his goods, except he first bind the strong [man]?
Albo jakoż może kto wnijść do domu mocarza, i sprzęt jego rozchwycić, jeźliby pierwej nie związał mocarza onego?
EnglishThe stouthearted are made a spoil, They have slept their sleep; And none of the men of might have found their hands.
Zacnymeś się stał i dostojnym z gór łupiestwa.
EnglishBenjamin is a wolf that raveneth: In the morning she shall devour the prey, And at even he shall divide the spoil.
Stworzył tedy Bóg człowieka na wyobrażenie swoje; na wyobrażenie Boże stworzył go; mężczyznę i niewiastę stworzył je.
EnglishAnd they sacrificed unto Jehovah in that day, of the spoil which they had brought, seven hundred oxen and seven thousand sheep.
I sprawowali ofiary Panu dnia onego z łupów, które byli przygnali, wołów siedm set, a owiec siedm tysięcy.
EnglishBut the people took of the spoil, sheep and oxen, the chief of the devoted things, to sacrifice unto Jehovah thy God in Gilgal.
I rzekł Samuel: Izali się tak kocha Pan w całopaleniach i w ofiarach, jako gdy kto słucha głosu Pańskiego?
EnglishYou'll spoil the flag if you don't show up.
Zepsujesz wszystko jak nie przyjdziesz.
EnglishAnd David took all the flocks and the herds, [which] they drove before those [other] cattle, and said, This is David's spoil.
Przytem zabrał Dawid wszystkie trzody i stada, które gnano przed bydłem jego, i mówiono: Toć jest korzyść Dawidowa.