EN square
volume_up
{noun}

1. general

square (also: circus, place, plaza, public square)
This is the village square by Pieter Bruegel.
To jest plac wiejski Pietera Bruegla.
I believe that Tahrir Square in Cairo in 2011 is equivalent to Alexanderplatz in Berlin in 1989.
Sądzę, że plac Tahrir w Kairze w 2011 roku to Alexanderplatz w Berlinie w 1989 roku Mamy tu do czynienia z rewolucją.
The resistance forces are still shouting on Tahrir Square and I am shouting with them.
Manifestanci nadal skandują to hasło na placu Tahrir i czynię to wraz z nimi.
square
Turn it into a square that stands for all the arable land on Earth.
Zmieńmy ją w kwadrat, który reprezentuje wszystkie ziemie rolne na Ziemi.
This square might look very square and prim.
. ~~~ Kwadrat wygląda na sztywny.
This one is a circle, and this is a square.
. ~~~ To jest koło a to kwadrat.
square
square
square
volume_up
czworokąt {m} (kształt)

2. Australian English

volume_up
czapka uniwersytecka {f} (z kwadratowym wierzchem)

Context sentences for "square" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey are going to be cued these three square words: "like," "not" and "head."
Otrzymają nakierowanie tymi oto trzema słowami w ramkach: 'jak', 'nie' oraz 'głowa'.
EnglishCall out a single digit -- that will be the five-digit number that I will try to square.
Wasze pięć cyfr razem stworzy liczbę, którą ja postaram się podnieść do kwadratu.
EnglishThe resistance forces are still shouting on Tahrir Square and I am shouting with them.
Manifestanci nadal skandują to hasło na placu Tahrir i czynię to wraz z nimi.
EnglishSo, when I got to the village, I said, "Can you take me to the square building?
Więc, gdy dostałem się do wioski, zapytałem: "Czy weźmiecie mnie do kwadratowego budynku?"
EnglishI never forget my first multicultural reading, in Harvard Square about 10 years ago.
Nigdy nie zapomnę pierwszego wielokulturowego odczytu na placu Harvard ok. 10 lat temu.
EnglishDuring the Cultural Revolution in China many square kilometres of forest were cut down.
W czasie rewolucji kulturalnej w Chinach wycięto wiele kilometrów kwadratowych lasów.
EnglishThree days later, it was not adopted by Congress and the Americans were back to square one.
Trzy dni później Kongres nie przyjął planu i Amerykanie wrócili do punktu wyjścia.
EnglishWe've designed these square robots that we're testing right now at MIT called OperaBots.
Zaprojektowaliśmy te kwadratowe roboty, które teraz testujemy w MIT, nazwane OperaBots.
EnglishIt has six modules in total and requires up to 200 square metres of floor space.
Do prezentacji wszystkich części potrzeba łącznie około 200 m² powierzchni.
EnglishIncredibly, all of this can be communicated on just a few square inches of a screen.
Niesamowite, wszystko to może być przekazane na kilkucalowy ekranie.
EnglishI grew up in Hong Kong, with six million people in 40 square miles.
Wychowałem się w Hong Kongu, z sześcioma milionami ludzi na 40 milach kwadratowych.
EnglishI was in Cairo last weekend and met many young people there in Tahrir Square.
W ubiegły weekend byłem w Kairze i spotkałem się tam z wieloma młodymi ludźmi na placu Tahrir.
EnglishThat would take between one and three square kilometers of footprint on the ground, entirely.
To zabierze pomiędzy 1 a 3 km. ~~~ kwadratowymi całkowitego śladu na ziemi.
EnglishI apprenticed with a carpenter and learned about plumb, square and level.
Uczyłem się na stolarza, więc dowiedziałem się troche o płaszczyznach, kątach i poziomowaniu.
EnglishFor 18 days, our cameras were broadcasting, live, the voices of the people in Tahrir Square.
Przez 18 dni nasze kamery nadawały na żywo głos ludzi na Midan Tahrir.
EnglishThen the next day, I held a meeting on the main square and some women came.
Dlatego następnego dnia zorganizowałem spotkanie na głównym rynku, na który przyszło kilka kobiet.
EnglishWhat you're seeing on the right is the design of the library, specifically in terms of square footage.
Po prawej możecie zobaczyć projekt biblioteki, szczególnie w kwestii kubatury.
EnglishAnd we've got this 3,000 square-foot gallery and we want you to fill it with your reef."
Mamy 300 metrów kwadratowych powierzchni wystawowej i chcemy, żebyście zapełnili ją swoją rafą".
EnglishThis is the coal supply for the steel factory -- 18 square kilometers.
To dostawca węgla dla fabryki stali - 18 kilometrów kwadratowych.
EnglishWe stand four-square behind the views expressed by the High Representative.
Zdecydowanie popieramy stanowisko wysokiego przedstawiciela.