EN

stick {noun}

volume_up
1. general
stick (also: cane, staff, stave)
And I do believe that we are at the hockey stick point of the protected area in the ocean.
I wierzę, że teraz ta linia też zacznie się zakrzywiać jak kij hokejowy.
That night, there was a stick in the hut.
W chacie był kij, którym odgoniła hieny.
The gourd is a feminine aspect; the stick is a male.
Tykwa to aspekt żeński, kij – męski.
They would just take a stick and a catgut and string it up.
Brało się po prostu patyk i kocie trzewia i naciągało się.
When I showed this in South Africa, everybody after was going, "Yeah, hey, car on a stick.
Kiedy pokazałem to w RPA, wszyscy mówili "hej, samochód na patyki, niezły pomysł".
Imagine doing that with a wooden stick and a hook on the end of it, doing either of those.
Spróbujcie to zrobić hakiem na drewnianym patyku.
stick (also: rudder)
Kelly przejął stery.
What we need is a method with sticks and carrots, as Mrs Wortmann-Kool put it, with not only the Member States, but also the Commission, in the driver's seat.
Potrzebujemy metody kija i marchewki, jak ujęła to pani Wortmann-Kool, w której za sterem zasiadają nie tylko państwa członkowskie, ale także Komisja.
stick (also: club, cosh)
Is it just literally for control, for hand-stick control?
Dla wyrobienia kontroli nad pałką?
And I just feel, at last, one with the stick and one with the drum.
Wtedy dopiero czuję jedność z pałeczką i werblem.
2. "cinnamon, dynamite"
stick
volume_up
laska {f} (cynamonu, dynamitu itp.)
Woman: I'd make my very own walking stick.
Używałbym tego jako laski do podpierania się.
So one of the seniors just came up to me, and she pushed me up to the corner and she said, "When you think it's time to go, just stick the cane out there.
Jedna ze starszych pań podeszła do mnie i powiedziała: "Jak będziesz chciała przejść, wystaw najpierw laskę przed siebie.
This is the real secret stuff: how to get directed energy explosions so you're sending the energy of a nuclear explosion -- not like just a stick of dynamite, but you're directing it at the ship.
Wysyła się energię wybuchu jądrowego, nie jakiejś tam laski dynamitu, i wycelowuje się nią w statek.
3. "for the blind"
4. "walking stick"
stick (also: cane)
volume_up
laska {f} (do podpierania)
Woman: I'd make my very own walking stick.
Używałbym tego jako laski do podpierania się.
So one of the seniors just came up to me, and she pushed me up to the corner and she said, "When you think it's time to go, just stick the cane out there.
Jedna ze starszych pań podeszła do mnie i powiedziała: "Jak będziesz chciała przejść, wystaw najpierw laskę przed siebie.
This is the real secret stuff: how to get directed energy explosions so you're sending the energy of a nuclear explosion -- not like just a stick of dynamite, but you're directing it at the ship.
Wysyła się energię wybuchu jądrowego, nie jakiejś tam laski dynamitu, i wycelowuje się nią w statek.
5. sports
stick (also: club)
And I do believe that we are at the hockey stick point of the protected area in the ocean.
I wierzę, że teraz ta linia też zacznie się zakrzywiać jak kij hokejowy.
That night, there was a stick in the hut.
W chacie był kij, którym odgoniła hieny.
The gourd is a feminine aspect; the stick is a male.
Tykwa to aspekt żeński, kij – męski.

Context sentences for "stick" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe needle guard covers the needle after injection to prevent needle stick injury.
Po wykonaniu wstrzyknięcia osłonka igły osłania igłę, zapobiegając zranieniu igłą.
EnglishAnd so I thought, this is my chance to beat it back with my measuring stick.
Więc pomyślałam: to jest moja szansa, aby odeprzeć to moim kijkiem do mierzenia.
EnglishWe want to stick to this compromise text, which was intensively negotiated.
Trzymamy się tego tekstu kompromisowego, który był tak intensywnie negocjowany.
EnglishI just stick it in the computer, offload the pictures, put it right back in the camera.
I po prostu wkładam do komputera, zgrywam obrazy i wkładam z powrotem do kamery.
English(Laughter) So the donors have to stick with this situation for at least a decade.
(Śmiech) Czyli donatorzy muszą wytrwać w konkretnej sytuacji przez co najmniej dekadę.
EnglishLet us demonstrate political will and stick to our slogan: 'Keep Europe moving!'.
Pokażmy naszą wolę polityczną i trzymajmy się naszego motta: "Utrzymać Europę w ruchu!”.
EnglishSo once those cells are on the patient they will stick where they need to be.
Kiedy komórki są już na ciele pacjenta, przyklejają się dokładnie tam, gdzie mają być.
EnglishIf we do not stick to the facts, we bring this House into disrepute, in my view.
Jeśli nie będziemy się trzymać faktów, to moim zdaniem narazimy Parlament na kompromitację.
EnglishNow, if the DNA sequences match, they'll stick together, and so we can look at spots.
Jeśli sekwencje DNA pasują do siebie, przyczepiają się i możemy przyjrzeć się kropkom.
EnglishWhen I showed this in South Africa, everybody after was going, "Yeah, hey, car on a stick.
Kiedy pokazałem to w RPA, wszyscy mówili "hej, samochód na patyki, niezły pomysł".
EnglishPeople, if they drew a stick figure or a smiley face, it actually made it into the bill.
Jeśli ludzie narysowali figurkę z patyków albo uśmieszek, to trafiało to na banknot.
EnglishAnd he cut down a stick, and cast it in thither, and made the iron to swim.
A on uciąwszy drewno, wrzucił tam, i sprawił, że wypłynęła ona siekiera.
EnglishWe urge all colleagues to stick to the joint text and reject any amendments.
Nalegamy, aby wszyscy koledzy trzymali się wspólnego tekstu i odrzucili wszelkie poprawki.
EnglishOne was scratching at the end of the stick, another child listened at the other end.
Jedno drapało koniec kijka, a drugie dziecko słuchało na drugim końcu.
EnglishWe must also make it clear that this time we will keep our word and stick to our sanctions.
Musimy dać jasno do zrozumienia, że tym razem dotrzymamy słowa i utrzymamy sankcje.
EnglishIt is important to stick with the truth here and to take account of all sides' positions.
Ważne jest tutaj trzymanie się prawdy i wzięcie pod uwagę stanowisk wszystkich stron.
EnglishFor that reason, we need to stick to what we can do, which is my second comment.
Z tego powodu musimy ograniczyć się do tego, co możemy zrobić i tego dotyczy moja druga uwaga.
EnglishIn other words, the stick and carrot approach is not enough to guide the Member States.
Innymi słowy metoda kija i marchewki nie wystarczy, by przewodzić państwom członkowskim.
EnglishIf I were Mr Van Rompuy, I would tell them where they could stick their job.
Gdybym był panem Van Rompuyem, powiedziałbym im, co mogą sobie zrobić z tymi osiągnięciami.
Englishand join them for thee one to another into one stick, that they may become one in thy hand.
I złóż je sobie jedno do drugiego w jedno drewno, aby były jako jedno w ręce twojej.