"to stick together" translation into Polish

EN

"to stick together" in Polish

EN to stick together
volume_up
{verb}

to stick together (also: to keep oneself to oneself)
dusić się we własnym sosie
to stick together (also: to keep oneself to oneself)
kisić się we własnym sosie
to stick together
All our foreign ministers and representatives must do so, and we need to stick together.
To samo muszą robić nasi ministrowie spraw zagranicznych i przedstawiciele, i musimy trzymać się razem.
We have to stick together, no matter what.
Musimy trzymac się razem, choćby nie wiem co.
trzymać się razem

Context sentences for "to stick together" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNow, if the DNA sequences match, they'll stick together, and so we can look at spots.
Jeśli sekwencje DNA pasują do siebie, przyczepiają się i możemy przyjrzeć się kropkom.
EnglishThe everyday world is determined by atoms, how they stick together to make molecules.
Świat jest zdeterminowany przez atomy, to w jaki sposób ze sobą oddziałują tworząc molekuły.
EnglishAt a time of considerable tensions within the EU, it is important to stick together.
W czasach poważnych napięć w UE trzeba się trzymać razem.
EnglishNow, remember, everyone, the important thing is that we stick together.
Pamiętajcie wszyscy, najważniejsze, byśmy trzymali się razem.
EnglishYou know, if we didn't stick together, we would be very lost indeed.
Jeśli nie będziemy trzymali się razem, to możemy się pogubić.
EnglishSo those Ws there refer to the Ws, and how they stick together.
Więc, te Ws tutaj odnoszą się do Ws i tego jak się łączą.
EnglishThe progressive forces must stick together in this case.
Siły postępu muszą się w tym przypadku trzymać razem.
EnglishI believe that families in particular stick together very strongly in that country and that the woman of the family has an important role.
Jestem przekonany, że rodziny w tym kraju łączy silna więź, a kobieta odgrywa ważną rolę w rodzinie.
EnglishSo, you want to know why the sky is blue, why atomic nuclei stick together -- in principle, you've got a big enough computer -- why DNA is the shape it is.
Więc, jeśli chcemy wiedzieć dlaczego niebo jest niebieski, dlaczego jądra atomów się sklejają - w zasadzie jeśli mamy odpowiednio silny komputer - dlaczego DNA ma taki kształt jaki ma.