"still life" translation into Polish

EN

"still life" in Polish

EN still life
volume_up
{noun}

still life

Similar translations for "still life" in Polish

still noun
still adjective
still adverb
still conjunction
Polish
to still verb
life noun
life adverb
Polish

Context sentences for "still life" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLike a Morandi -- like the little bottles -- composing them like a still life.
Jak Morandi - buteleczki w kompozycji martwej natury.
EnglishWhat it does is single out one of the unfortunate aspects of Indian life which still exists.
Zwrócono w nim uwagę na jeden z tych niefortunnych aspektów życia w Indiach, które wciąż są aktualne.
EnglishThe batteries and their life are still far too limited and contain extremely harmful substances.
Akumulatory i ich okres wykorzystania są obecnie zbyt ograniczone i zawierają bardzo szkodliwe substancje.
EnglishTens of millions of eastern Europeans still live a life troubled by the Communist horrors.
Dziesiątki milionów ludzi żyjących we wschodniej Europie nadal odczuwają bolesne konsekwencje spowodowane komunistycznym horrorem.
EnglishHer health and her life are still in danger.
Jej zdrowiu i życiu nadal zagraża niebezpieczeństwo.
EnglishAnd in this I really wanted it to resemble an early still-life painting, so I spent some time with the smells and items.
Tutaj naprawdę chciałam, żeby przypominało to wczesne malarstwo martwej natury. ~~~ Spędziłam więc trochę czasu z zapachami i obiektami.
EnglishYou've captured it for a moment, and finding this little still life's like listening to little songs or something: it gives me an enormous amount of pleasure.
Uchwyciłem to na moment, znalazłem tę małą martwą naturę, jakbym słuchał pioseneczek, daje mi to ogromną przyjemność.
EnglishI was once sneeringly introduced by a former NASA official, as the only person on the planet who still thought there was life on Mars.
Była pracownica NASA przedstawiła mnie kpiąco Była pracownica NASA przedstawiła mnie kpiąco jako ostatnią osobę na Ziemi, która wierzy w życie na Marsie.
English. - (PL) Unfortunately, despite all our efforts, violence against women, and violence in other areas of life, is still a major problem in Europe.
Niestety mimo naszych starań przemoc wobec kobiet, jak również przemoc w innych dziedzinach życia jest wciąż wielkim problemem Europy.
EnglishIn addition, a change in basic attitude is needed and the population must be made more aware of corruption, which unfortunately is still part of everyday life in Croatia.
Konieczna jest ponadto zmiana podstawowego podejścia, a mieszkańcy muszą mieć większą świadomość zjawiska korupcji, które niestety nadal stanowi element codzienności w Chorwacji.
EnglishSo for example, in realist paintings, it ranges from this, which is kind of old masters style, to really realistic still-life, to this type of painting where I'm painting with a single hair.
Na przykład wsród obrazów realistów mamy takie, w stylu starych mistrzów, ale też bardzo realistyczne obrazy martwej natury, aż po takie, namalowane za pomocą pędzla o jednym włosku.