"still water" translation into Polish

EN

"still water" in Polish

EN still water
volume_up
{noun}

Similar translations for "still water" in Polish

still noun
still adjective
still adverb
still conjunction
Polish
to still verb
water noun
Polish
to water verb

Context sentences for "still water" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd it ignores the fact that, in the meanwhile, people still need to drink water.
Nie jest również brane pod uwagę, że ludzie nadal potrzebują pitnej wody.
EnglishIf we have four years of drought, we still have water on the campus, because we collect rainwater.
Zapasy starczą nawet na czteroletnią suszę, bo zbieramy deszczówkę.
EnglishAnd yet, in the world, there are so many people who still heat the water on fire, and they cook their food on fire.
Ale nadal na świecie jest pełno ludzi którzy wciąż grzeją wodę nad paleniskiem, i gotują na ogniu.
EnglishAnd let me tell you, with all the science and technology at our command, millions of women still carry water on their heads.
Uświadomcie sobie, że przy całej dostępnej nam nauce i technologii, miliony kobiet wciąż noszą wodę na głowie.
Englishstill mineral water
EnglishThink of this, in America today, the majority of people under the poverty line still have electricity, water, toilets, refrigerators, television, mobile phones, air conditioning and cars.
Spójrzcie na dzisiejszą Amerykę, większość ludzi żyjących poniżej granicy ubóstwa, nadal ma prąd, wodę, toalety, lodówki, telewizję, telefony komórkowe, klimatyzację i samochody.