"stone" translation into Polish

EN

"stone" in Polish

EN stone
volume_up
{noun}

stone (also: rock)
Borges said that "nothing is built on stone, everything is built on sand, but we must build as if the sand were stone."
Borges powiedział "Nic nie jest zbudowane na skale, wszystko buduje się na piasku, ale musimy budować tak, jakby piasek był skałą".
stone (also: flint, limescale, rock)
The stone which the builders rejected Is become the head of the corner.
Kamień, którzy odrzucili budujący, uczyniony jest głową węgielną.
A stone is heavy, and the sand weighty; But a fool's vexation is heavier than they both.
Ciężkić jest kamień, i piasek ważny; ale gniew głupiego cięższy, niż to oboje.
and looking up, they see that the stone is rolled back: for it was exceeding great.
(A spojrzawszy ujrzały, iż był kamień odwalony;) bo był bardzo wielki.
stone (also: pebble)

trending_flat
"plum, cherry, peach"

stone (also: pip, pushover, pit, seed)

Synonyms (English) for "stone":

stone

Context sentences for "stone" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHis roots are wrapped about the [stone] -heap, He beholdeth the place of stones.
Nad ródłem splątają się korzenie jego, i na miejscu kamienistem rozkłada się.
EnglishTherefore we are in a very positive situation where we can kill two birds with one stone.
Jesteśmy zatem w sytuacji, w której możemy upiec dwie pieczenie na jednym ogniu.
EnglishIt is obvious as well that the text of the chairs is not cast in stone.
Oczywiste jest również, że tekst przewodniczących nie został ustalony definitywnie.
EnglishJabra Stone3 is simply a real standout among our high-end headsets.
Jabra Stone3 wyróżnia się spośród naszych wysokiej klasy zestawów słuchawkowych.
EnglishEC-Côte d'Ivoire stepping stone Economic Partnership Agreement (vote)
Wstępna Umowa o partnerstwie gospodarczym WE- Wybrzeże Kości Słoniowej (głosowanie)
EnglishEC-Central Africa stepping-stone Economic Partnership Agreement(vote)
Wstępna Umowa o partnerstwie gospodarczym WE - państwa Afryki Środkowej(głosowanie)
EnglishNow in the law Moses commanded us to stone such: what then sayest thou of her?
A w zakonie nam Mojżesz przykazał takie kamionować; a ty co mówisz?
EnglishIt does not look as though the agreements made in Madrid back in June were set in stone.
Nie wygląda więc na to, by ustalenia dokonane w czerwcu w Madrycie były bardzo wiążące.
EnglishWe will deliver a referendum and we will kill this wretched and shameful Treaty stone dead.
Doprowadzimy do referendum i wykończymy ten nieszczęsny i haniebny traktat.
EnglishIn a way, the static, stone mountain becomes a moving mountain of sand.
W pewnym sensie, statyczna kamienna góra staje się ruchliwą górą piasku.
EnglishJabra_STONE2 - CES Innovation Award - Best of Innovations, US - Mobil Topkarakter, Denmark
JABRA STONE2 - CES Innovation Award – Najlepsza innowacja, USA - Mobil Topkarakter, Dania
EnglishKevin Stone: And so, the mission is: how do I treat these things biologically?
Kevin Stone: Misja brzmi: jak podejść do sprawy biologicznie?
EnglishThe oldest stone tools are choppers from the Olduvai Gorge in East Africa.
Najstarszymi są siekierki z Wąwozu Olduvai we wschodniej Afryce.
EnglishAnd the devil said unto him, if thou art the Son of God, command this stone that it become bread.
I rzekł mu dyjabeł: Jeźliś jest Syn Boży, rzecz kamieniowi temu, aby się stał chlebem.
EnglishAnd I learned that the first technology appeared in the form of stone tools, 2.6 million years ago.
Odkryłem, że Technologia pojawiła się w formie kamiennych narzędzi, już 2,6 mln lat temu.
EnglishThey drank wine, and praised the gods of gold, and of silver, of brass, of iron, of wood, and of stone.
A pijąc wino chwalili bogi złote i srebrne, miedziane, żelazne, drewniane, i kamienne.
EnglishStepping-stone Agreement towards an Economic Partnership Agreement between the EC and Côte d'Ivoire (
Wstępna umowa o partnerstwie gospodarczym WE/Wybrzeże Kości Słoniowej (
EnglishMr Belder has written a very pointed report that takes a stone-hard line on Iran.
Poseł Belder napisał bardzo jednoznaczne sprawozdanie, które przyjmuje twardą linię postępowania wobec Iranu.
EnglishAs the Commissioner said, it kills two birds with one stone.
Jak powiedziała pani komisarz, dałoby to możliwość upieczenia dwóch pieczeni na jednym ogniu.
EnglishWe used the stone plates as a grid for our little piece.
Użyliśmy kostek chodnikowych jako podziałki dla naszego małego dzieła.