EN strained
volume_up
{adjective}

1. general

strained (also: imposed, stilted, coerced, mirthless)
volume_up
wymuszony {adj. m}
strained (also: charged, fractious, fraught, hectic)
volume_up
napięty {adj. m}
I do not need to emphasise the kind of impact that this provision would have on already strained public budgets.
Nie muszę podkreślać, jakie skutki wywołałby taki przepis dla już i tak napiętych finansów publicznych.
strained (also: tight, tenuous)
strained
strained (also: fraught, suspenseful)

2. "baby food"

strained (also: ragged, raggedy)
volume_up
przetarty {adj. m}

3. "soup, sauce"

strained

Context sentences for "strained" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThose are extremely appealing prospects, particularly in economically strained times.
Są to bardzo interesujące perspektywy, szczególnie w czasach pełnych napięć gospodarczych.
EnglishI do not need to emphasise the kind of impact that this provision would have on already strained public budgets.
Nie muszę podkreślać, jakie skutki wywołałby taki przepis dla już i tak napiętych finansów publicznych.
EnglishWhat remains of this is the strained requirement for owners to inform their workforce and the works councils.
Pozostawiono jedynie szczątkowy wymóg wobec właściciela, który ma informować pracowników i radę zakładową.
EnglishAt the Phi Phi Hill Resort, I was tucked into the corner furthest away from the television, but I strained to listen for information.
W kurorcie Phi Phi Hill stałem w kącie, najdalej od telewizora, jednak wciąż słuchałem informacji.
EnglishThis is an important signal to our farmers, who are having to live with this strained market situation.
Bardzo pani dziękuję za pani sprawozdanie. To ważny sygnał dla naszych rolników, którzy muszą żyć w warunkach tak napiętej sytuacji na rynku.
EnglishBrotherly tempers started to get strained.
EnglishAnd when he saw that he prevailed not against him, he touched the hollow of his thigh; and the hollow of Jacob's thigh was strained, as he wrestled with him.
Uczynił tedy Bóg zwierz ziemski według rodzaju swego; i bydło według rodzaju swego; i wszelki płaz ziemski według rodzaju swego; i widział Bóg, że to było dobre.
EnglishRelations between Germany and Spain are strained to say the least, and yet, three weeks into this crisis, we still have no idea of where the source of this contamination has come from.
Stosunki między Niemcami i Hiszpanią są delikatnie mówiąc napięte, a do tego po trzech tygodniach kryzysu dalej nie mamy pojęcia, gdzie leży źródło skażenia.