"straitjacket" translation into Polish

EN

"straitjacket" in Polish

EN straitjacket
volume_up
{noun}

They are trying to impose a veritable straitjacket on the Member States.
Państwa członkowskie próbuje się odziać w prawdziwy kaftan bezpieczeństwa.
However, the currency of a nation trapped in the euro straitjacket cannot adjust to the needs of its economy and people.
Jednakże waluta kraju schwytanego w kaftan bezpieczeństwa euro nie może dostosować się do potrzeb swojej gospodarki i obywateli.
A straitjacket like that can only result in rising unemployment, leading to the kind of social unrest we have seen before.
Tego rodzaju kaftan bezpieczeństwa może przyczynić się jedynie do podwyższenia bezrobocia, prowadząc do niepokojów społecznych, jakie już kiedyś widzieliśmy.

Synonyms (English) for "straitjacket":

straitjacket

Context sentences for "straitjacket" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut the Greek Government is stuck inside the euro straitjacket.
Ale rząd Grecji ma ręce spętane kaftanem bezpieczeństwa w postaci euro.
EnglishRather than acting as a spur to our work, that advice note almost became a straitjacket.
Przedmiotowa notatka doradcza stała się niemalże kaftanem bezpieczeństwa, zamiast zadziałać jak zachęta do pracy.
EnglishWe cannot put our exporting companies into a straitjacket yet expect them to outperform their competitors.
Nie możemy związać rąk naszym eksporterom i jednocześnie oczekiwać od nich, by mieli przewagę nad swoimi konkurentami.
EnglishCountries like Spain, Portugal and Ireland may soon follow Greece as their economies become untenable in the straitjacket of the euro.
Kraje takie jak Hiszpania, Portugalia czy Irlandia mogą wkrótce pójść w ślady Grecji, gdy ich gospodarki uduszą się w gorsecie euro.
EnglishThey might even come to be perceived as an oppressive and needless straitjacket, like their precursors in the Holy Roman Empire during its decline.
Mogłaby nawet być postrzegana jako niepotrzebny i być może przytłaczający ciężar, tak jak to się stało w przypadku Świętego Cesarstwa Rzymskiego w jego schyłkowym okresie.