EN

to strip [stripped|stripped] {verb}

volume_up
1. general
to strip (also: to denude)
Take the millstones, and grind meal; remove thy veil, strip off the train, uncover the leg, pass through the rivers.
Weźmij żarna, a miel mąkę; odkryj warkocze swoje, obnaż nogi, odkryj golenie, brnij przez rzekę.
And this building, which is just naturally hermetic, we stripped.
I tak ten budynek, który naturalnie jest hermetyczny, został przez nas obnażony.
to strip
And not only that -- he would sometimes pick a leafy twig and strip the leaves -- modifying an object to make it suitable for a specific purpose -- the beginning of tool-making.
I nie tylko to, bo czasem zrywał gałązkę z liśćmi, a następnie te liście usuwał. ~~~ Dostosowanie przedmiotu do określonego zastosowania to początek wytwarzania narzędzi.
to strip
volume_up
zdjąć {pf. v.} (ubranie)
So the black and white photo shows the simple 60's strip shopping center.
Na czarno-białym zdjęciu widać proste centrum handlowe z lat 60-tych.
He hath stripped me of my glory, And taken the crown from my head.
Z sławy mojej złupił mię, i zdjął koronę z głowy mojej.
They took the commercial strip shown on the black-and-white images below, and they built a boulevard that has become the Main Street for their town.
Zabrano się za ulicę handlową, pokazaną na czarno-białych zdjęciach na dole i przerobiono ją na bulwar, który stał się Ulicą Główną ich miasta.
to strip
This time is too hot, so that girls will strip down to next to nothing.
Jest za gorąco, dziewczyny ściągają wszystko co się da.
to strip
3. "house, tree"
It is a pity, then, that several Member States should have gone to great lengths, since 2008, to strip the proposal for a new Eurovignette directive of its content and to block this dossier.
A więc szkoda, że kilka państw członkowskich uczyniło od 2008 roku bardzo wiele, by ogołocić projekt nowej dyrektywy o eurowinietach z jej treści i zablokować ten dokument.
to strip (also: to denude, to shear)
4. "wallpaper, paint"

Context sentences for "to strip" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBlister packs containing either 7, 10, 14 or 20 tablets per blister strip (Alu/ PP).
Opakowania blistrowe zawierające 7, 10, 14 lub 20 tabletek w blistrze (Al/ PP).
English" Now he ruins himself for the woman from the city - Money-lenders strip the farm - "
" Teraz rujnuje siebie dla kobiety z miasta - pożyczkodawcy rozbiorą farmę - "
EnglishBlister packs containing either 7, 10, 14 or 20 tablets per blister strip.
Opakowania blistrowe zawierające 7, 10, 14 lub 20 tabletek w blistrze.
EnglishCount each strip section in a dose calibrator and interpret the results as follows:
Zmierzyć radioaktywność odcinków każdego z pasków i wykonać poniżej przedstawione obliczenia:
EnglishPVC/ Aluminium blisters of 90 tablets (15 tablets per blister strip) in a carton.
Blistry PCV/ aluminium zawierające 90 tabletek (6 blistrów po 15 tabletek) w kartonowym pudełku.
EnglishSo the black and white photo shows the simple 60's strip shopping center.
Na czarno-białym zdjęciu widać proste centrum handlowe z lat 60-tych.
EnglishEach carton of tablets contains one blister strip of 20 or 21 tablets.
Każdy kartonik tabletek zawiera jeden blister z 20 lub 21 tabletkami.
EnglishIt's been so successful, they've now taken over the strip across the street.
To miejsce stało się takim sukcesem, że teraz przejęto już centrum handlowe po drugiej stronie ulicy.
EnglishThe tablets are provided in blister packs containing 90 tablets (15 tablets per blister strip).
Tabletki pakowane są w bistry po 90 sztuk (15 tabletek w blistrze).
EnglishAllow the solvent front to move to the top of the strip.
Czoło każdego z rozpuszczalników przemieści się do górnego brzegu pasków.
EnglishOnce the light rays hit the image sensor (or film strip), an image of the object can be captured.
Kiedy promienie światła dotrą do matrycy (lub kliszy), obraz przedmiotu może być zarejestrowany.
EnglishThe colour coding strip blue and the push button are at the bottom of the pen as it is held cap up.
ia Dozownik jest dokładnie zamknięty tylko wtedy, gdy trójkąt na skali nasadki jest ustawiony w
EnglishThe colour coding strip pink and the push button are at the bottom of the pen as it is held cap up.
ia Dozownik jest dokładnie zamknięty tylko wtedy, gdy trójkąt na skali nasadki jest ustawiony w
EnglishThis time is too hot, so that girls will strip down to next to nothing.
Jest za gorąco, dziewczyny ściągają wszystko co się da.
EnglishAnd I flew over a lagoon with a shark in it, and that was the day that my comic strip about a shark was born.
Leciałem nad laguną, w której był rekin. ~~~ Tego dnia narodził się komiks o rekinie.
EnglishThe colour coding strip brown and the push button are at the bottom of the pen as it is held cap up.
ia Dozownik jest dokładnie zamknięty tylko wtedy, gdy trójkąt na skali nasadki jest ustawiony w
EnglishBox of 4 blister strips, each blister strip containing 21 capsules providing a total of 84 capsules.
Pudełko zawierające 4 blistry, z których każdy zawiera 21 kapsułek, co daje łącznie 84 kapsułki.
EnglishThe strip is contained in a moulded plastic device.
Folia umieszczona jest w plastykowym pojemniku (aparat do inhalacji),
EnglishNow, the obvious thing is to think about what we could remove from our diet, what to strip out, take away.
Teraz,oczywistą rzeczą jest myśleć co możemy usunąć z naszej diety, co ograniczyć, co wyrzucić.
EnglishDo not allow the sides of the strip to contact the side of the tank.
Powierzchnie pasków nie mogą dotykać ścian naczyń.